Tisíce slovenských rodín môžu veľmi ľahko skončiť bez peňazí. Možno patríš medzi ne a ani o tom netušíš

  • Domácnosti, v ktorých je tri a viac detí, čelia vyššiemu riziku chudoby
  • Riziko chudoby je podstatne vyššie v marginalizovaných rómskych komunitách
rodina, peniaze
Pexels/ M. Spiske
  • Domácnosti, v ktorých je tri a viac detí, čelia vyššiemu riziku chudoby
  • Riziko chudoby je podstatne vyššie v marginalizovaných rómskych komunitách

Riziku chudoby čelí na Slovensku relatívne nízky počet obyvateľov. Tí sú však podľa Národnej banky Slovenska koncentrovaní v určitých typoch domácností, ako sú osamelí rodičia alebo viacpočetné rodiny. Rizikom chudoby na Slovensku je podľa štatistického úradu ohrozených približne 615-tisíc osôb, resp. 11,4 % populácie Slovenska.

Najlepšie je párom bez detí

Najmenej sú ohrozené domácnosti tvorené dvoma dospelými osobami. Naopak, najvyššiemu riziku chudoby čelia domácnosti s tromi a viac deťmi, osamelí rodičia s maloletými deťmi, respektíve jednotlivci s vekom nad 65 rokov.

V porovnaní s priemerom 27 krajín Európskej únie je celkové riziko chudoby nižšie o päť percentuálnych bodov. Aj keď je na Slovensku relatívne výrazný rozdiel v mzdách a starobných dôchodkoch medzi mužmi a ženami, osamelé ženy čelia nižšiemu riziku chudoby ako osamelí muži.

.

Najvyššiemu riziku chudoby čelia deti do 17 rokov

Domácnosti tvorené 2 dospelými a 3 a viac závislými deťmi, čelia výrazne vyššiemu riziku chudoby, ako je priemer krajín EÚ. Výsledkom toho je, že v členení podľa veku sú v celej populácii najviac ohrozené chudobou deti do 17 rokov.

Na Slovensku patria medzi domácnosti s tromi a viac závislými deťmi najmä domácnosti s horším sociálno-ekonomickým zázemím, medzi ktoré patria aj domácnosti z marginalizovaných rómskych komunít.

Spôsobila pandémia to, že oficiálne spadáš pod hranicu chudoby?

Riziko chudoby v marginalizovaných rómskych komunitách je oproti celej populácii vyššie až o 76 percentuálnych bodov, pričom aj tu podľa národnej banky platí, že najvyššiemu riziku chudoby čelia deti do 17 rokov.

Zdroj: SITA

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie