To najlepšie zo stoviek sebarozvojových kníh. Majiteľ vydavateľstva prezrádza svoje lifehacky

  • Tomáš je spoluzakladateľ vydavateľstva, ktoré sa zameriava na osobný rozvoj
  • V rozhovore nám prezradil, ako mu knihy pomohli v každodennom živote
Kniha a športujúca žena
Instagram/@janmelvil/Freepik
  • Tomáš je spoluzakladateľ vydavateľstva, ktoré sa zameriava na osobný rozvoj
  • V rozhovore nám prezradil, ako mu knihy pomohli v každodennom živote

Knihy o sebarozvoji, ako ich poznáme dnes, zahŕňajú široké spektrum tém, od psychológie cez finančnú gramotnosť až po medziľudské vzťahy a zdravý životný štýl. Ich úloha v súčasnej spoločnosti je rozmanitá – motivujú, inšpirujú a poskytujú nástroje pre zvládanie osobných i profesionálnych výziev.

Mgr. Tomáš Baránek ich za svoj život prečítal stovky. V roku 2007 sa podieľal na založení dnes už legendárneho vydavateľstva Jan Melvil Publishing, ktoré sa špecializuje práve na knihy z oblasti osobného rozvoja.

„S kamarátom Vítkom Šeborom sme Melvila založili preto, že nás baví učiť sa a obaja veríme v silu vzdelania a vedy. Bolo nám ľúto, že kvalitné tituly zahraničných autorov a odborníkov u nás nevychádzali v dostatočnej kvalite a s dostatočnou pozornosťou, tak sme sa to rozhodli zmeniť.“

Vo voľnom čase sa tiež venuje blogu a klubu Lifehacky, ako aj vývoju aplikácií pre zlepšenie produktivity. „Darí sa mi združovať komunitu mimoriadne zaujímavých ľudí, ktorí sa snažia pracovať na sebe v duchu lifehackingu a dosť ma to baví.“

Opora vo vede

Za „sebarozvojové“ by sa dali považovať viaceré druhy kníh, vrátane krásnej literatúry. „Napríklad čítanie prózy či poézie rozvíja slovnú zásobu, rozširuje vnímanie a podporuje relaxáciu,“ hovorí Baránek.

Do svojej ponuky zaraďuje knihy, ktoré sa opierajú o vedu, vedecký konsenzus či hlboké skúsenosti experta v nejakej oblasti (napríklad špecifické podnikanie a pod.) Už dlhšie sa vyhýba takzvaným „motivačným knihám“.

„Z môjho pohľadu je to zastaraný pojem vzťahujúci sa na tituly často nižšej kvality, ktorých hlavným aspektom je opakované uisťovanie čitateľa, že ak sa bude riadiť nejakými pravidlami, ktoré vznikli obvykle na základe osobných skúseností autora, dosiahne úspech.“

Rýdzo motivačným knihám často chýba opora vo vede a pohľad do zrkadla. „Dávno sme sa odklonili od titulov tohto typu a vyberáme aj tie, ktoré tému až tak nezjednodušujú a pokojne ju aj problematizujú.“

„Navyše si myslím, že takmer každá kniha (čítavá, pravdivá a spĺňajúca základnú latku kvality) má motivujúcu funkciu prinajmenšom v tom, že inšpiruje k hľadaniu ďalších odpovedí.“

  • Ktoré knihy z oblasti sebarozvoja považuje za najlepšie?
  • Aké užitočné lifehacky sa z týchto kníh naučil?
  • Čo mu pomohlo zvýšiť svoju produktivitu?
  • Aké knihy sa v dnešnej dobe oplatí prečítať?

Ktorá z kníh o osobnom rozvoji mala na vás najväčší vplyv a prečo?

Určite nejde vybrať jeden titul. Najkvalitnejšie non-fiction knihy idú obvykle do hĺbky a zameriavajú sa užšie na jednu oblasť alebo aspekt ľudského bytia. Žiadna z kníh mi navyše neovplyvnila život v nejakom holistickom zmysle ako celok (v zmysle „all-in-one“) – pre seba užitočné veci si dôkladne vyberám a skladám z nich mozaiku naprieč knihami.

Tento článok je dostupný členom Startitup PREMIUM
Zdroj: Tomáš Baránek

Najnovšie videá

Trendové videá