Trnavčania navrhli dokonalú premenu časti mesta. Primátor ich vypočul a obľúbená lokalita sa mení na nepoznanie

  • Primátor Peter Bročka predstavil plán na kompletnú premenu lokality Zelený kríček
  • Investorom je mesto Trnava, ktoré bude tento projekt stáť milióny eur
peter bročka
Facebook/ Peter Bročka
  • Primátor Peter Bročka predstavil plán na kompletnú premenu lokality Zelený kríček
  • Investorom je mesto Trnava, ktoré bude tento projekt stáť milióny eur

Primátor Trnavy Peter Bročka informoval, že známa lokalita Zelený kríček štartuje svoju novú životnú etapu.

„Ide o jednu z väčších stavieb v hodnote 2,3 milióna, na ktoré sa tento rok fakt teším. Prípravu a rozbeh projektu sprevádzali snáď všetky druhy komplikácií, s ktorými sa pri práci na meste stretávame. Dnes je konečne všetka príprava za nami a môžeme ísť na to,“ povedal Bročka.

zdroj: Facebook/ Peter Bročka

Ako priznáva mesto Trnava, Zelený kríček doteraz takmer ničím nepripomínal fakt, že ide o územie v ochrannom pásme. Viac ho charakterizujú zastávky autobusovej dopravy do okolitých obcí a miest, rušná doprava a vzhľad zanedbanej okrajovej štvrte menšieho mesta.

Je pravdou, že sa zdá, akoby tam zastal čas. Zrejme aj preto si manželia a architekti Bocánovci vybrali rekonštrukciu Zeleného kríčka ako tému v rámci akcie Mestské zásahy, organizovanej mestom.

zdroj: Facebook/ Peter Bročka

„Ich návrh sa mestu natoľko zapáčil, že odbor územného rozvoja a koncepcií mestského úradu odporučil primátorovi, aby sa v ňom pokračovalo. Bocánovci sa zúčastnili neskôr aj obchodnej súťaže na projektovú dokumentáciu, v ktorej zvíťazil iný kolektív,“ povedal vedúci úseku urbanisticko-architektonickej koncepcie na odbore územného rozvoja a koncepcií Peter Purdeš.

Objasnil však, že podmienkou zo strany mesta bolo dodržanie pôvodného konceptu návrhu. Preto, a aj z dôvodu zachovania autorských práv, oslovil vybratý projektant na spracovanie kompletnej projektovej dokumentácie autorov a dohodol s nimi spoluprácu, ktorá má veľmi dobrý výsledok.

zdroj: Mesto Trnava

Súčasne pripomenul, že v rámci obnovy severo-južnej osi mesta je už hotová aj kompletná projektová dokumentácia na obnovu Námestia SNP a pripravuje sa verejná architektonická súťaž na obnovu Štefánikovej ulice.

zdroj: Mesto Trnava

Priestor pre ľudí

Pri pohľade zhora je jasné, že ide o priestor s rušnou dopravou. Rekonštrukcia chce zeleňou zjemniť jej vplyv, aby bol Zelený kríček príjemnejším miestom pre cestujúcich aj pre chodcov.

Zrekonštruovaný bude približne 254 metrov dlhý úsek od riečky Trnávky po križovatku ulíc Rybníkovej, Štefánikovej a Šrobárovej. Vzhľadom na vysoké dopravné zaťaženie úseku sa uskutoční kompletná výmena konštrukcie vozovky, priľahlých chodníkov a spevnených plôch vrátane úpravy podložia.

zdroj: Mesto Trnava

„Príjemná prechádzka sa už po rekonštrukcii Zeleného kríčka nemusí skončiť pred križovatkou s Hospodárskou ulicou, ale môže pokračovať z promenády až do historického centra. Verejná architektonická súťaž na obnovu Štefánikovej ulice sa už pripravuje,“ objasňuje mesto Trnava.

Nové budú aj autobusové zastávky oddeľované ostrovčekmi zelene s lavičkami. Pribudne nový cyklistický chodník s lávkou cez Trnávku. Priestor pre chodcov povedie novo vysadenou zeleňou s vyše štyridsiatimi odrastenými stromami, trvalkami a fontánami, nové budú aj priechody pre chodcov s bezbariérovou úpravou a verejné osvetlenie.

zdroj: Mesto Trnava

Jestvujúce predajné stánky budú nahradené centrálnym objektom, ktorý by mal spájať funkciu komerčného priestoru aj verejných WC. Plocha strechy môže slúžiť ako vyhliadková terasa otvorená smerom k parku.

zdroj: Mesto Trnava

Nové možnosti sa otvoria aj pred Galériou Jána Koniarka, kde vznikne atraktívny priestor s fontánou a sedením. Ten okrem iného umožní prezentácie galérie. Za hranicou oploteného areálu zase môžu fungovať letné kreatívne dielne pre deti, prípadne výstavy začínajúcich umelcov, land art alebo už známe trnavské fotoparky – súťažné prehliadky fotografií pod holým nebom.

Zelený kríček si nový atraktívny vzhľad a príjemné začlenenie do života mesta určite zaslúži: „Je to miesto kontrastov. Živý ruch v dotyku s tým najcennejším, čo v Trnave máme, s historickým jadrom, hranica medzi niekdajším životom v meste za hradbami a vonkajším priestorom. Tak ako kedysi, aj dnes mnohí návštevníci práve tu po prvý raz vstúpia na pôdu nášho slobodného kráľovského mesta,“ dodal k projektu za milióny eur Peter Purdeš.

Chcel by si bývať v Trnave?

V súvislosti s novou investíciou stojí za pripomenutie aj skutočnosť, že mesto Trnava má znova najlepšie finančné zdravie spomedzi všetkých slovenských krajských miest. Vyplýva to z analýzy zverejnenej Inštitútom pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO). Štúdia bola realizovaná v rámci projektu zameraného na monitorovanie hospodárenia miest, obcí a vyšších územných celkov.

Takzvané finančné zdravie vypovedá o miere udržateľného hospodárenia samospráv bez rizika problémov v súčasnosti aj budúcnosti. Na základe údajov z Ministerstva financií Slovenskej republiky boli na stupnici od nuly po šesť hodnotené vybrané ukazovatele za ostatné štyri roky.

Brala sa do úvahy napríklad celková výška dlhu, dlhová služba, bilancia bežného účtu, záväzky po lehote splatnosti či záväzky viac ako 60 dní po splatnosti. Vo všetkých posudzovaných parametroch Mesto Trnava už po tretí raz potvrdilo svoje kvalitné finančné hospodárenie. „Dobré výsledky v hodnotení finančného zdravia máme dlhodobo. Som rád, že stabilne potvrdzujeme kvalitné hospodárenie nášho mesta,“ dodal primátor Trnavy Peter Bročka.

Zdroje: Mesto Trnava, Facebook/ Peter Bročka

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá