TV JOJ má na krku pokutu vo výške niekoľko desiatok tisíc eur

  • Rada pre vysielanie a retransmisiu v stredu zasadala a pokutami veru nešetrila
  • Najviac si to odniesla TV JOJ
tuk
pexels.com
  • Rada pre vysielanie a retransmisiu v stredu zasadala a pokutami veru nešetrila
  • Najviac si to odniesla TV JOJ

Na svojom zasadnutí Rada pre vysielanie a retransmisiu uložila sankciu 25 000 eur TV JOJ. Platiť má za viacnásobné prekročenie povoleného reklamného limitu v jednej hodine, ktorý je 12 minút.  V súvislosti s tým, že na programovej službe JOJ PLUS odvysielal reklamu propagujúcu súťaž Bohaté leto, čím prekročil čas vyhradený reklamným a telenákupným šotom.

TV JOJ bude musieť platiť aj ďalších 8 000 eur za porušenie ochrany maloletých. Dôvodom je, že v čase o 20:12 hod odvysielala program Mafstory, ktorý nesprávne označila ako nevhodný pre maloletých divákov do 15 rokov, hoci program bol kvôli jeho obsahu nevhodný pre maloletých divákov do 18 rokov.

TV JOJ však porušila aj zákaz skrytej reklamy, a preto jej bola uložená sankciu 6 638 eur. V rámci reportáže “Na koho sa usmeje šťastie” totižto odvysielala informácie o hre EUROJACKPOT spoločnosti TIPOS.

RVR začala správne konanie aj voči televízii Markíza, ktorá mohla porušiť ochranu maloletých v novembri minulého roka. Pred jedenástou hodinou dopoludnia totiž odvysielala program Rodinné prípady s označením ako nevhodný pre maloletých divákov do 12 dokov. RVR na svojom zasadnutí uznala za neopodstatnené 9 sťažností, respektíve ich častí.

 

zdroj:rvr.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech