Univerzita Komenského sa objavila v prestížnom rebríčku. Na Slovensku nemá súpera

  • Zo slovenských univerzít je Univerzita Komenského v Bratislave jediná, ktorá sa v Šanghajskom rebríčku umiestnila
  • Kritéria cielili najmä na výskumnú a vedeckú činnosť univerzity
Univerzita Komenského
Univerzita Komenského, Wikimedia commons/Villareal9, pxfuel
  • Zo slovenských univerzít je Univerzita Komenského v Bratislave jediná, ktorá sa v Šanghajskom rebríčku umiestnila
  • Kritéria cielili najmä na výskumnú a vedeckú činnosť univerzity

Každoročne vydávaný Šanghajský rebríček hodnotí viac ako 2000 univerzít po celom svete. Následne vyberie 1000 z nich a urobí z nich prestížny zoznam, ktorý možno aj tebe pomôže s výberom univerzity. Zo slovenských vysokých škôl sa tento rok v zozname umiestnila ako jediná Univerzita Komenského v Bratislave, zverejnila na svojich webových stránkach samotná univerzita. Ako inštitúcia obsadila 801 – 900. priečku, samostatné predmety sú hodnotené ešte lepšie. 

Prepad oproti minulým rokom

Oproti minulým rokom však ide o prepad. V minulosti sa univerzita držala na 701 – 800 mieste, minulý rok dokonca obsadila 601 – 700 miesto. Akademická komisia (ARWU), ktorá rebríček zostavuje hodnotí okrem univerzít aj samostatné akademické predmety. Na Univerzite Komenského boli ohodnotené fyzika a klinická medicína, obe sa umiestnili v prvej polovici rebríčka, na 301 – 400 mieste a na 401 – 500 mieste. 

Medzi kritériá, podľa ktorých sa rebríček zostavuje patrí vedecká a výskumná činnosť univerzít. Na hodnotenie sa využíva 6 faktorov: 

  • počet absolventov, ktorí sú nositeľmi Nobelovej ceny alebo Fieldsovej medaily 
  • počet zamestnancov, ktorí sú nositeľmi Nobelovej ceny alebo Fieldsovej medaily 
  • počet citovaných výskumníkov a tiež počet citácií
  • publikácie v časopisoch Nature Science
  • počet publikácií indexovaných v Social Science Citation Index alebo v Social Citation Index-Expanded
  • vážené skóre predchádzajúcich piatich kritérií v pomere k počtu vedeckých pracovníkov

zdroj: Wikimedia Commons/Univerzita Komenského v Bratislave

Ukazovatele, ktoré hodnotia vedeckú činnosť berú do úvahy vývoj na univerzite v priebehu desaťročí, údaje o citáciách však sú aktualizované každoročne. 

Najvyššie miesto v rebríčku dlhodobo patrí americkej Harvard University, v najlepšej desiatke sa umiestnila aj Oxfordská univerzita a univerzita v Cambridge. Naši českí susedia majú v rebríčku až 7 univerzít, z ktorých najlepšie sa umiestnila Karlova univerzita v Prahe. Patrí jej 201 – 300 priečka. Po nej nasleduje Masarykova univerzita, ktorá obsadila 601 – 700 priečku a Vysoké učení technické na 701 – 800 mieste. Pôvodným cieľom rebríčka bolo podľa jeho tvorcov porovnať čínske univerzity so svetovými. 

Kritika hodnotenia

Ani samotný Šanghajský rebríček sa nevyhol kritickým komentárom, a to hlavne kvôli uprednostňovaniu veľkých a starých univerzít, z čoho plynú nevýhody pre malé a nedávno založené vzdelávacie inštitúcie.

Niektoré z týchto rebríčkov tiež zvýhodňujú určité regióny: na prvých miestach Šanghajského rebríčka sa napríklad dlhodobo umiestňujú severeoamerické školy, QS Ranking a Times Higher Education zas hodnotia ako najlepšie britské školy, zoznam U-multirank zas prilepšuje európskym školám.

Samotný Šanghajský rebríček hodnotí hlavne vedeckú a výskumnú činnosť univerzity, nevenuje sa už napríklad spokojnosti študentov s výukou, či kvalite vybavenia danej univerzity. 

Univerzita Komenského 

Univerzita Komenského v Bratislave je najväčšou a najstaršou slovenskou univerzitou. V roku 2019 oslávila 100 rokov od jej založenia. Tvorí ju 13 fakúlt, z ktorých všetky sídlia v Bratislave, okrem Jesseniovej lekárskej fakulty, ktorá je umiestnená v Martine. 

Zdroj: Univerzita Komenského

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie