V Bratislave dnes môžeš vidieť prednášku jedného z najvýznamnejších vedcov súčasnosti, ktorý pracoval aj s Hawkingom

  • Na Slovensko zavítal Profesor Penrose
  • Ide o jedného z najvplyvnejších žijúcich fyzikov a matematikov vôbec
kis
facebook.com/AndrejKiska
  • Na Slovensko zavítal Profesor Penrose
  • Ide o jedného z najvplyvnejších žijúcich fyzikov a matematikov vôbec

Vo štvrtok 14. a v piatok 15. februára 2019 navštívi Univerzitu Komenského v Bratislave britský teoretický fyzik, matematik a filozof vedy Sir Roger Penrose z Oxfordskej univerzity. Vzácny hosť je vo svete považovaný za jednu z najvýznamnejších osobností súčasnej vedy.

Za svoju dlhú kariéru sa zaslúžil o významný pokrok v oblastiach gravitácie, všeobecnej teórie relativity, kozmológie, matematiky a teórie vedomia. V roku 1994 mu kráľovná Alžbeta II. za jeho zásluhy udelila rytiersky titul.

Zobraziť celú galériu (3)
zdroj: facebook.com/AndrejKiska

Profesor Roger Penrose na Slovensko zavítal pri príležitosti konferencie Quantum spacetime ‘19, ktorá je organizovaná v rámci medzinárodného programu Quantum structure of spacetime (Kvantová štruktúra časopriestoru), do ktorého sú zapojení aj slovenskí vedci z Katedry teoretickej fyziky FMFI UK.

Celé podujatie vyvrcholí dnes podvečer verejnou prednáškou Sira Rogera Penrosea, ktorý je známy nielen ako vynikajúci vedec, ale aj ako výborný popularizátor vedy. Je autorom množstva úspešných kníh určených pre širokú verejnosť a za jeho prácu v tejto oblasti mu bola v roku 2011 udelená cena Fonseca Prize.

V Bratislave bude rozprávať na tému: Are we seeing Hawking points in the cosmic microwave background?” (Vidíme Hawkingove body v žiarení kozmického pozadia?). Priblíži v nej nedávny objav, ktorý podporuje teóriu opakujúcej sa histórie vesmíru, na ktorej vývoji sa významnou mierou podieľa.

Prednáška sa uskutoční v piatok 15.2. v Aule Univerzity Komenského na Šafárikovom námestí o 18:00. Pre celú Univerzitu Komenského aj pre Slovensko je cťou, že k nám zavíta jedna z najvýznamnejších súčasných osobností svetovej vedy a poznania, akou je profesor Roger Penrose.

Zobraziť celú galériu (3)
zdroj: facebook.com/AndrejKiska

,,Sir Roger Penrose je jedným z najvplyvnejších žijúcich fyzikov a matematikov. Jeho návšteva na Slovensku bude okrem veľkej inšpirácie aj obrovská česť,” hovorí Anton Zajac z Nadácie ESET.

S vedcom svetového formátu sa stretol aj prezident Andrej Kiska. Na margo ich stretnutia sa vyjadril aj na svojom Facebooku. „Hoci bola téma mojej diplomovej práce Štúdium defektov kryštalickej mriežky gálium arzenidu po iónovej implantácii, nie všetkému som v diskusii so Sirom Rogerom Penroseom rozumel. Predsa len, v teoretickej fyzike mám určité medzery. Dnes sme spolu v Prezidentskom paláci hovorili aj o vesmíre, robotoch a umelej inteligencii. Sir Penrose spolupracoval so Stephenom Hawkingom aj na štúdiu čiernych dier. Spoločnú reč sme našli v jednom. To, čo odlišuje nás ľudí od robotov sú emócie, túžby a hodnoty. A práve o nich treba v dnešnej dobe hovoriť najviac,“ dodal Andrej Kiska.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech