V čom tkvie výnimočnosť ľudí s otvorenou mysľou?

  • Psychológovia si už celé stáročia lámu hlavou nad zložitosťou osobnosti človeka. Našťastie sa však nevzdávajú a na základe rôznych štúdií sa snažia zistiť viac o tom, ako funguje naše myslenie. Zvlášť posledné psychologické štúdie priniesli veľmi zaujímavé výsledky. Výskumníci totižto zistili, že tvoje osobnostné rysy neovplyvňujú len tvoj pohľad na život, ale aj spôsob, akým vnímaš realitu.
pexels-photo-167926
pexels.com
  • Psychológovia si už celé stáročia lámu hlavou nad zložitosťou osobnosti človeka. Našťastie sa však nevzdávajú a na základe rôznych štúdií sa snažia zistiť viac o tom, ako funguje naše myslenie. Zvlášť posledné psychologické štúdie priniesli veľmi zaujímavé výsledky. Výskumníci totižto zistili, že tvoje osobnostné rysy neovplyvňujú len tvoj pohľad na život, ale aj spôsob, akým vnímaš realitu.

Začiatkom toho roka magazín Journal of Research in Personality uverejnil štúdiu, podľa ktorej miera otvorenosti človeka k novým skúsenostiam a zážitkom výrazne ovplyvňuje to, ako jednotlivec vníma realitu okolo seba. Štúdiu uskutočnili výskumníci na univerzite v Melbourne v Austrálii. Zhromaždili 123 dobrovoľníkov, ktorí sa podrobili známemu psychologickému testu Veľká päťka, ktorý sa používa na popísanie osobnosti človeka. Test sleduje päť charakteristík . neurotizmus, extroverziu, svedomitosť, prívetivosť a otvorenosť. Posledná menovaná charakteristika zahŕňa predstavivosť, kreativitu a ochotu skúšať nové veci.

Zdroj: pexels.com

Ďalej nasledoval test binokulárnej rivality. Binokulárna rivalita je fenomén vnímania vizuálnej reality, ku ktorému dochádza, keď je každému oku predložený iný vizuálny podnet. V tomto prípade jedno oko malo sledovať zelený bod a druhé oko sledovalo oranžový bod. Náš mozog dokáže takto sledovať iba jeden podnet, preto väčšina ľudí zrakom prechádzala z jedného bodu na druhý. Niektorí ľudia však dva farebne odlíšené body dokážu vnímať ako jeden červeno – zelený bod. Výskumníkov neprekvapilo, že pri dobrovoľníkoch, ktorí v predchádzajúcom teste preukázali veľkú mieru otvorenosti, sa objavil aj fenomén binokulárnej reality. Otvorenosť je totižto prepojená s kreativitou a ľudia, ktorí dokážu dva vizuálne podnety zlúčiť do jedného, dokážu aj v realite pomocou kreativity riešiť problém, ktorý predstavujú dva nezlúčiteľné podnety, a teda sa tento problém na prvý pohľad môže zdať neriešiteľný.

Zdroj: pexels.com

Vedúca štúdie, Anna Antinori, vysvetľuje, že sa neustále snažím filtrovať podnety, ktoré nás obklopujú. Otvorenejší ľudia dokážu na viacero podnetov reagovať flexibilnejšie a asertívnejšie, to následne vplýva na to, ako vnímajú realitu.

Prepojením osobnosti človeka a jeho úrovne vnímania sa zaoberala aj ďalšia známa štúdia publikovaná v magazíne The Conversation. Podľa tejto štúdie ľudia, ktorí  sú otvorenejší majú menší predpoklad zažiť fenomén zvaný „neúmyselná slepota.“ K tomuto fenoménu dochádza, keď je človek natoľko sústredený  na  jednu činnosť, že si nevšimne niečo, čo je priam do očí bijúce. Tento jav zobrazuje nasledujúce video. Väčšina ľudí sa natoľko sústredí na sledovanie hry, že si vôbec nevšimnú muža v kostýme gorily, ktorý sa prechádza okolo hráčov.

Výsledky štúdie naznačujú, že osobnosť človeka priamo vplýva na to, ako vníma svet okolo seba. Výskumníkom však robí na čele vrásky fakt, že nevedia, ako tento proces funguje. Taktiež si nie sú istí, či zmena osobnosti človeka má vplyv aj na zmenu vnímania. Tieto otázky budú predmetom až nasledujúcich štúdií. S istotou však môžeme povedať, že naša osobnosť ovplyvňuje naše vnímanie a prežívanie viac, než si uvedomujeme.

 

Zdrojový článok: qz.com

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech