V meste na severe Slovenska pribudnú merače rýchlosti, poznáme konkrétne miesta

  • Mesto Žilina investuje do moderných technológií zaisťujúcich bezpečnosť na cestách
  • Spoločnosť ZTS Elektronika SKS podpísala s mestom Žilina zmluvu
na snímke je dopravný radar
Ilustračný obrázok, Unsplash/Denny Müller
  • Mesto Žilina investuje do moderných technológií zaisťujúcich bezpečnosť na cestách
  • Spoločnosť ZTS Elektronika SKS podpísala s mestom Žilina zmluvu

V meste Žilina sa momentálne realizuje investícia do bezpečnosti a monitorovania dopravnej situácie. Táto iniciatíva je súčasťou projektu s názvom „Moderné technológie v meste Žilina“. Ten je financovaný z operačného programu Integrovaná infraštruktúra a výzvy ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie, informoval portál Žilinak.sk.

Mesto uzavrelo zmluvu so spoločnosťou ZTS Elektronika SKS, s. r. o., ktorá má za úlohu dodávať a prevádzkovať meracie zariadenia na kontrolu rýchlosti a hustotu dopravy po dobu piatich rokov. Meracie zariadenia automaticky zaznamenávajú údaje o každom vozidle, vrátane dátumu, času prejazdu a aktuálnej rýchlosti.

Rôzne funkcie

Tieto údaje budú pravidelne posielať na dátové úložisko alebo server v nastaviteľných intervaloch. Meracie zariadenia budú mať aj LED panely. Tie budú čitateľné zo vzdialenosti 150 metrov a budú schopné fungovať aspoň 24 hodín pomocou záložnej batérie v prípade výpadku elektrickej energie.

Pokiaľ ide o meracie zariadenia na hustotu dopravy, budú schopné merať rýchlosť vozidiel až do 255 km/h. Zariadenie musí vedieť detegovať stojace vozidlá, vozidlá jazdiace v protismere a súčasne monitorovať viac jazdných pruhov.

Oba tieto typy zariadení musia spĺňať laboratórne štandardy kalibrácie senzorov a presnosti meraných hodnôt. Celková cena tejto zákazky je 177 000 eur. Pričom za technické vybavenie (meracie zariadenia) sa platí 120 115 eur vrátane dane z pridanej hodnoty a za prevádzku 57 600 eur vrátane DPH. Súčasťou zákazky je aj technická podpora po dobu 60 mesiacov.

Tu sú miesta, kde budú umiestnené meracie zariadenia pre rýchlosť a intenzitu dopravy v Žiline:

Merače rýchlosti:
1. Tajovského (Park Ľudovíta Štúra) – obojsmerne
2. Vysokoškolákov – smer od Rosinskej cesty
3. M. R. Štefánika – smer od Košickej ulice
4. P. O. Hviezdoslava (Hotel Polom) – smer na ulicu 1. mája
5. Hôrecká cesta (križovatka s Mateja Bela) – smer od obce Hôrky
6. Hlinská (zastávka MHD Hlinská) – obojsmerne

Merače intenzity dopravy:
1. Vjazd od Tepličky nad Váhom – dva jazdné pruhy
2. Vjazd od Rosiny – jeden jazdný pruh
3. Vjazd od diaľnice D1 (privádzač) – dva jazdné pruhy
4. Vjazd od Lietavskej Lúčky – jeden jazdný pruh
5. Vjazd od Hôrok – jeden jazdný pruh
6. Vjazd od diaľnice D3 (privádzač) – dva jazdné pruhy
7. Vjazd od Kysuckého Nového Mesta – tri jazdné pruhy
8. Vjazd od Mojšovej Lúčky – jeden jazdný pruh

Nové radary

Ako sme písali v minulom článku, slovenské cesty majú veľké plány na modernizáciu kontroly dopravných priestupkov. Ministerstvo vnútra plánuje nainštalovať 279 stacionárnych radarov a kamier, ktoré automaticky detegujú určité dopravné priestupky. Celkové náklady na tento projekt, financovaný z plánu obnovy, činia 72,7 milióna eur bez DPH.

Cieľom tejto iniciatívy je zvýšiť bezpečnosť na cestách a zlepšiť dodržiavanie dopravných predpisov. Verejné obstarávania už vyhlásili a majú významne prispieť k zlepšeniu situácie na slovenských cestách.

Obstarávania zahŕňajú nákup, montáž a prevádzku 279 stacionárnych radarov a kamier v hodnote 12,4 milióna eur bez DPH. Táto časť je financovaná z Plánu obnovy a odolnosti SR.

Plán obnovy

Tie sú schopné automatického odhalenia prekročenia rýchlosti, prejazdu na červenú a nedodržiavania značky STOP. Súčasťou zákazky sú aj ďalšie služby. Najmä servis informačných systémov a technických zariadení a možnosť zakúpenia ďalších meradiel rýchlosti či analytických kamier.

Okrem toho zákazka zahŕňa overovanie, kalibráciu, prevádzku a servis zariadení po dobu ôsmich rokov. Dôležitou súčasťou je aj rozšírenie softwarovej infraštruktúry na spracovanie údajov a automatizáciu procesu zisťovania priestupkov a ich trestania. To je financované z Plánu obnovy.

Podmienky stanovili po konzultáciách s potenciálnymi dodávateľmi. Podávanie ponúk je možné do 9. októbra. Na webovej stránke Ministerstva financií je dostupná interaktívna mapa s informáciami o umiestnení týchto radarov.

Zdroje: Redakcia, MFSR, Žilinak

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá