V nasledujúcich desaťročiach hrozí vymretie jednému miliónu druhov živočíchov

  • Ľudskou činnosťou je vážne zmenených 75 percent pevniny a 66 percent morského prostredia
  • V roku 2019 žilo na zemi 7,7 miliardy obyvateľov. Do roku 2030 by populácia mohla narásť na 8,5 miliardy a do roku 2050 na 9,7 miliardy ľudí
asdfgh (1)
pixabay.com/@wikiimages-pexels.com/@markusspiske
  • Ľudskou činnosťou je vážne zmenených 75 percent pevniny a 66 percent morského prostredia
  • V roku 2019 žilo na zemi 7,7 miliardy obyvateľov. Do roku 2030 by populácia mohla narásť na 8,5 miliardy a do roku 2050 na 9,7 miliardy ľudí

V nasledujúcich desaťročiach je vyhynutím ohrozených jeden milión rôznych druhov živočíchov. Uvádza sa to v publikácii ministerstva životného prostredia (MŽP) Sprievodca neformálnou environmentálnou výchovou a vzdelávaním pre udržateľný rozvoj, ktorú envirorezort sprístupnil na svojej internetovej stránke. MŽP v nej uvádza, že od roku 1900 klesla početnosť pôvodných druhov vo väčšine hlavných pevninových biotopov o jednu pätinu.

Ohrozených je viac ako 40 percent druhov obojživelníkov, takmer 33 percent koralových útesov a vyše tretina všetkých morských cicavcov. Celosvetovo zaniklo viac než 85 percent mokradí a ich miera straty je trikrát rýchlejšia ako strata lesov.

MŽP v príručke uvádza, že podľa správy Medzivládnej vedecko-politickej platformy pre biodiverzitu a ekosystémové služby je ľudskou činnosťou „vážne zmenených” 75 percent pevniny a 66 percent morského prostredia. Hlavným dôvodom sú zmeny vo využívaní pôdy a mora, priame využívanie organizmov, zmena klímy, znečisťovanie životného prostredia a rozširovanie inváznych druhov. K tomuto stavu tiež prispieva narastajúci počet ľudí na svete a stúpajúca potreba konzumovať čoraz viac potravín.

zdroj: pixabay.com, Humánny pokrok

Stúpa aj využívané množstvo iných prírodných zdrojov, ako napríklad dreva, zásob rýb a iných morských živočíchov. Od roku 1970 sa ľudská populácia viac než zdvojnásobila a tempo rastu sa neustále zvyšuje. V roku 2019 žilo na zemi 7,7 miliardy obyvateľov. Do roku 2030 by populácia mohla narásť na 8,5 miliardy a do roku 2050 na 9,7 miliardy ľudí. Poľnohospodárska výroba sa od roku 1970 strojnásobila a výrub lesov sa takmer zdvojnásobil. V porovnaní s rokom 1980 sa ročne vyťaží dvakrát toľko obnoviteľných a neobnoviteľných prírodných zdrojov a znečistenie odpadmi z plastov sa zvýšilo desaťnásobne.

Sprievodca neformálnou environmentálnou výchovou a vzdelávaním pre udržateľný rozvoj má slúžiť učiteľom, rodičom aj deťom na vzdelávanie v oblasti ochrany životného prostredia počas mimoriadnej situácie spojenej s koronavírusom, ale aj mimo nej. Publikácia poskytuje informácie o prejavoch klimatických zmien na Slovensku, biodiverzite, ekosystémoch, ochrane prírody či vytváraní čistých a obnoviteľných zdrojov energie.

Sprievodca zároveň poskytuje množstvo rôznorodých zdrojov informácií, voľne dostupných vzdelávacích materiálov, odkazy na učebné pomôcky, vzdelávacie plány, projekty, videá alebo online kurzy.

zdroj: sita

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech