Na jeden z dôchodkov ti môžu siahnuť: Ak ho chceš naďalej poberať, musíš spĺňať podmienky

  • Vdovský dôchodok sa pravidelne vypláca po dobu dvoch rokov od úmrtia manžela či manželky
  • Avšak keď ti ho odoberú, po čase ti ho môžu vrátiť
Na snímke dôchodkyňa
Ilustračné foto, Canva/Robert Kneschke
  • Vdovský dôchodok sa pravidelne vypláca po dobu dvoch rokov od úmrtia manžela či manželky
  • Avšak keď ti ho odoberú, po čase ti ho môžu vrátiť

Vdovský dôchodok je dávka, ktorú poberá vdova alebo vdovec a má zabezpečiť príjem v prípade úmrtia manžela či manželky. Nárok na poberanie vdovského dôchodku má ten jedinec, ktorý bol so zomretou osobou zosobášený, teda úväzok musí byť manželský, nie partnerský.

Nárok na poberanie vdovského dôchodku vzniká vtedy, ak mal zomretý ku dňu smrti nárok na predčasný starobný dôchodok, alebo poberal starobný dôchodok, invalidný dôchodok, alebo ak ku dňu smrti síce nepozeral niektorý z uvedených dôchodkov, no spĺňal podmienky nároku na starobný dôchodok, ak zomrel v dôsledku pracovného úrazu či choroby z povolania, ak ku dňu smrti nepoberal starobný, predčasný starobný či invalidný dôchodok, ale získal počet rokov dôchodkového poistenia, ktorý je potrebný na nárok na invalidný dôchodok, píše portál Pravda.sk.

Vdovský dôchodok sa pravidelne vypláca po dobu dvoch rokov od úmrtia manžela či manželky. Po uplynutí tohto obdobia je nárok na výplatu buď obnovený, ak vdova alebo vdovec spĺňa niektorú z nasledujúcich podmienok:

  • má starostlivosť o aspoň jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má nárok na sirotský dôchodok po zosnulom rodičovi, alebo ktoré bolo v rodine zosnulého, zosnulej vychovávané (t. j. vlastné dieťa vdovy/vdovca, osvojené dieťa vdovy/vdovca, alebo dieťa zverené do starostlivosti vdove/vdovcovi alebo zosnulému/zosnulej manželovi/manželke rozhodnutím príslušného orgánu počas trvania manželstva),
  • invalidita na viac ako 70 % z dôvodu obmedzenia schopnosti pracovať,
  • výchova aspoň troch detí,
  • dosiahnutie veku 52 rokov a výchova dvoch detí,
  • dosiahnutie veku 57 rokov a výchova jedného dieťaťa,
  • dosiahnutie dôchodkového veku.

Môže nárok zaniknúť?

Ak sa však vdovec či vdova rozhodne uzavrieť nové manželstvo a od úmrtia manželky či manžela neuplynuli ešte dva roky, nárok na vdovský dôchodok po zosnulom manželovi/manželke prepadne. Právo na tento dôchodok zaniká v prípadoch, keď dochádza k uzavretiu nového manželstva a v dátume nadobudnutia právoplatnosti rozsudku súdu, ktorým sa vdova/vdovec stane obvineným zo zabitia manžela/manželky úmyselne, alebo v prípade úmrtia vdovy/vdovca.

Avšak môže dôjsť ešte k jednej veci, a to, ak vdova/vdovec stráca nárok na vdovský dôchodok po dvoch rokoch a už naďalej nespĺňa niektorú z uvedených podmienok, no neskôr, začne znovu spĺňať niektorú z podmienok, má opäť nárok na obnovenie vdovského dôchodku.

Na obnovenie tejto sumy vdovského dôchodku je potrebné podať žiadosť na Ústredie Sociálnej poisťovne, v ktorej dotyčná osoba uvedie identifikačné údaje (meno, priezvisko, rodné číslo, adresa) a žiadosť o obnovenie tohto dôchodku.

Ženy musia pracovať dlhšie >>>

Pokračovanie článku nájdeš na ďalšej strane.

Zdroje: Pravda, SITA

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá