VEĽKÉ ZMENY v predčasných dôchodkoch už od zajtra. Pre Slovákov budú menej atraktívne (PREHĽAD)

  • Predčasný dôchodok bude od 15. mája čeliť dvom výrazným zmenám
  • Prečítaj si, čo bude inak
Dôchodkyňa
Predčasný dôchodok zasiahnu zmeny Reprofoto: Freepik/Shurkin_son, Freepik
  • Predčasný dôchodok bude od 15. mája čeliť dvom výrazným zmenám
  • Prečítaj si, čo bude inak

Predčasný dôchodok výrazne zasiahnu ďalšie zmeny. Podľa novely zákona o sociálnom poistení sa bude v závislosti od ročníka narodenia poistenca postupne o dva mesiace predlžovať potrebné odpracované obdobie pre vznik nároku na predčasný dôchodok. 

Zmení sa aj spôsob určenia sumy tohto dôchodku. Uvedeným krokom sa vláda snaží odchod do predčasného dôchodku menej zatraktívniť. 

Prvou z dvoch hlavných zmien je tak zmena v podmienke odpracovaného obdobia. Od 15. mája tohto roka sa menia podmienky, za ktorých možno priznať predčasný starobný dôchodok viac ako dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku.

Ako sme nedávno informovali, novela zavádza pravidlo, na základe ktorého sa počet potrebných odpracovaných rokov bude zvyšovať podľa strednej dĺžky života. Takýto princíp funguje aj pri starobnom dôchodku. Dôchodkový vek sa zatiaľ zvyšuje o dva mesiace ročne.

Výška predčasného dôchodku sa bude znižovať o 0,5 % za každý mesiac, o ktorý si penzista predčasne vyberie penziu pred dovŕšením dôchodkového veku.

V princípe to znamená, že Slovák, ktorý odpracuje 40 rokov a dosiahne dôchodkový vek až o 25 mesiacov neskôr, bude mať predčasný dôchodok v súčasnosti o 7,5 percenta nižší oproti riadnemu dôchodku. A ak o predčasný dôchodok až 15. mája, jeho predčasný dôchodok bude dosahovať až o 12,5 percenta nižšiu sumu.

„Všetky predčasné starobné dôchodky s dátumom priznania po 14. máji 2024 sa budú znižovať bez ohľadu na počet získaných odpracovaných rokov o 0,5 % za každých začatých 30 dní, ktoré poistencovi zostávajú do dovŕšenia dôchodkového veku. Potrebné odpracované obdobie Sociálna poisťovňa na základe novely zákona určí ako rozdiel všeobecného dôchodkového veku (nezníženého za výchovu detí) pre konkrétny ročník narodenia a čísla 23,“ uviedol pre Aktuality.sk hovorca Sociálnej poisťovne Martin Kontúr.

Predčasný dôchodok po novom

Portál oPeniazoch.sk dokonca uvádza aj praktický príklad. Potrebné odpracované obdobie poistencov narodených v roku 1965 predstavuje 40 rokov a 10 mesiacov (63 rokov a 10 mesiacov – 23). Dôchodkový vek je v súčasnosti známy pre poistencov narodených pred 1. januárom 1967, a to 64 rokov.

Ak všeobecný dôchodkový vek pre konkrétny ročník ešte nie je známy, na účely určenia potrebného odpracovaného obdobia sa posledný určený všeobecný dôchodkový vek zvýši o dva mesiace za každý ročník, pre ktorý dôchodkový vek nepoznáme.

Na účely určenia potrebného odpracovaného obdobia pre poistencov narodených v roku 1968 sa použije všeobecný dôchodkový vek 64 rokov a 4 mesiace. Posledný známy všeobecný dôchodkový vek pre ročník 1966 je 64 rokov. Pripočítame 4 mesiace za dva ročníky, ktorých dôchodkový vek nepoznáme. Potrebné odpracované obdobie pre ročník narodenia 1968 predstavuje 41 rokov a 4 mesiace (64 rokov a 4 mesiace – 23).

Iný bude aj spôsob určenia sumy predčasného starobného dôchodku

Druhou zmenou od 15. mája 2024 je zjednotenie percenta, o ktoré sa znižuje suma predčasného starobného dôchodku za obdobie od jeho priznania do dovŕšenia dôchodkového veku. Už nebude rozdielne v závislosti od toho, či poistenec získal potrebný počet odpracovaných rokov alebo nezískal.

Všetky predčasné starobné dôchodky s dátumom priznania po 14. máji 2024 sa budú znižovať bez ohľadu na počet získaných odpracovaných rokov o 0,5 percenta za každých začatých 30 dní, ktoré zostávajú do dovŕšenia dôchodkového veku.

K úprave podmienok odchodu do predčasného starobného dôchodku donútili vládu masívne odchody ľudí do predčasnej penzie. Kabinet tak reagoval aj po sťažnostiach zamestnávateľov na výrazný výpadok pracovnej sily a pristúpil k zmene zákona.

Odchod do predčasného dôchodku tak už nebude taký výhodný ako doteraz. A dotkne sa to nielen ľudí na hranici dôchodkového veku, ale aj všetkých ostatných, ktorí by tento inštitút chceli v budúcnosti využiť. 

Zdroje: Archív Startitup, Aktuality.sk, oPeniazoch.sk

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá