Veľký úspech: Slovenský startup Nitroterra získal investíciu vyše milióna eur

  • Nitroterra buduje platformu inovatívnych technologických riešení a dátových nástrojov so zámerom výrazne rozšíriť a zefektívniť používanie mikrobiálnych biohnojív v poľnohospodárstve
cb
Zdroj: Nitroterra
  • Nitroterra buduje platformu inovatívnych technologických riešení a dátových nástrojov so zámerom výrazne rozšíriť a zefektívniť používanie mikrobiálnych biohnojív v poľnohospodárstve

Slovenská skupina Nitroterra ohlásila získanie investície vyše milióna EUR  od investičného fondu CB Growth ONE, s.r.o. na podporu mladých firiem v správe CB Investment Management.

Firma, ktorá si získala renomé v startupovej komunite ako víťaz tohtoročného akcelerátora Uplift a napriek silnej medzinárodnej konkurencii sa jej podarilo prebojovať aj medzi finalistov FutureNow Awards, buduje platformu inovatívnych technologických riešení a dátových nástrojov so zámerom výrazne rozšíriť a zefektívniť používanie mikrobiálnych biohnojív v poľnohospodárstve. Získaná investícia umožní skupine Nitroterra zavŕšiť vývoj unikátnej technológie na výrobu biohnojív, uviesť jej prvú komerčne dostupnú verziu a vstúpiť na trhy na Slovensku a v stredoeurópskom regióne.

zdroj: Foto: Nitroterra

Hnojivá v 21. storočí

Veľmi si vážime prejavenú dôveru a podporu našich zámerov zo strany investora a jeho správcovského tímu. Je skvelé, že témy ochrany pôdy a udržateľných poľnohospodárskych postupov rezonujú na Slovensku rovnako silno ako v ostatných rozvinutých krajinách. Veríme, že poľnohospodárov doma i v zahraničí  potešia aj významné ekonomické úspory ich výrobných nákladov, ktoré naše riešenia prinášajú,“ uvádza Radoslav Bonk, predseda predstavenstva spoločnosti Nitroterra Technology j.s.a. 

Používanie umelých hnojív v poľnohospodárstve a ich negatívne ekologické dopady patrí k veľkým témam v globálnom rozsahu. „Nitroterra prináša prelomové riešenie s významným prínosom pre spoločnosť, pretože predstavuje ekologickejšiu a lacnejšiu alternatívu k minerálnym hnojivám, ktorých dlhodobé a často nadmerné používanie degraduje pôdu, vodné zdroje, ovzdušie a tiež znásobuje účinky sucha. Z investičného pohľadu ponúka zaujímavý potenciál zhodnotenia pre investora, a to nielen z komerčného pohľadu. Predovšetkým adresuje kritéria zodpovedného investovania – tzv. ESG investing s dôrazom na environmentálne, sociálne a firemné faktory riadenia, ktoré majú význam z pohľadu udržateľnosti a stabilnosti finančných trhov – obzvlášť v dnešnej náročnej a neistej dobe,“ dodáva Michal Nešpor, partner CB Investment Management.

zdroj: Foto: Nitroterra

Kto je investor

Fond CB Growth One je spravovaný správcovskou spoločnosťou CB Investment Management, dcérskou spoločnosťou Crowdberry, ktorá spravuje zdroje vo výške 23 miliónov EUR a je financovaný z prostriedkov Slovak Investment Holdingu a vlastných zdrojov. Správca aktívne vyhľadáva mladé slovenské firmy s menej ako trojročnou históriou podnikania a s potenciálom medzinárodného pôsobenia. Tie majú šancu získať nielen investíciu z fondu, ale aj od súkromných investorov z platformy Crowdberry. Nitroterra bude mať týmto spôsobom možnosť získať ďalší rastový kapitál na realizáciu svojich obchodných plánov.

S rastúcim dopytom po udržateľných a ekologických riešeniach má Nitroterra so svojím riešením a technologickým zázemím potenciál stáť v čele procesu, ktorý prinesie postupnú náhradu všetkých syntetických hnojív za organické. „Aktuálne stoja pred spoločnosťou viaceré výzvy, najmä z pohľadu aplikácie a prijatia ekologickej alternatívy farmármi, resp. pri komunikácii efektívnosti riešenia. Obrovským zdrojom hodnoty spoločnosti je aj jej je tím, ktorí tvoria odborníci z oblasti prírodných vied, mikrobiológie, ale aj z biznisu a technológií. Navyše, majú za sebou prvé výsledky pri výrobe fermentačnej linky a výsledky vedeckej komunity, ktorá viackrát potvrdila efektívnosť mikrobiálnych hnojív,“ doplnil Michal Nešpor.

Pilotný projekt skupiny Nitroterra prebieha už v tejto sezóne, v spolupráci s Poľnohospodárskym družstvom Rybany a vedeckými pracovníkmi Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Nitroterra v týchto týždňoch zároveň finalizuje aj svoje projekty pre obdobie nasledujúcich rokov zamerané na ďalšie pilotné projekty, modernizáciu jej technológií, rozvoj dátových nástrojov a prípravu na vstupy na ďalšie vybrané trhy v Európe, severnej a južnej Amerike a Austrálii, pokrývajúce významnú časť globálneho trhu s dusíkatými minerálnymi hnojivami s veľkosťou približne 65 miliárd EUR ročne. Pre získanie financií na realizáciu týchto projektov sa Nitroterra uchádza o prostriedky z prestížneho európskeho grantu EIC Accelerator.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK