VIDEO: Štát v roku 2023 vyplatí vyššie dávky a príspevky

play icon

Nástup roka 2023 pre Slovákov prichystal rôzne zmeny. Menia sa dávky a príspevky. Mnohé z nich sa s cieľom pomôcť Slovákom prekonať infláciu zvyšujú. Pripravili sme pre teba prehľad zmien.

Prvou zásadnou zmenou je zvýšenie daňového bonusu na dieťa vo veku do 18 rokov. Ten sa zvýšil na 140 eur mesačne. V prípade detí nad 18 rokov ide o príspevok 50 eur mesačne. Do konca minulého roka pritom daňová úľava na dieťa do 15 rokov dosahovala 70 eur a na dieťa nad 15 rokov 40 eur.

Daňový bonus na dieťa vo výške 140 eur pritom bude platiť len na roky 2023 a 2024, od roku 2025 klesne na 100 eur.

Zvýšili sa aj prídavky na dieťa, ktoré narastú z 30 eur na 60. V prípade, že si dieťa neplní povinnú školskú dochádzku, tieto príspevky sa znížia o polovicu. Opätovne sa tiež zavedie jednorazové zvýšenie prídavku na dieťa, ktoré prvýkrát nastúpi do prvého ročníka základnej školy. V takomto prípade má rodič nárok na 110 eur, informuje SITA.

Zvyšuje sa aj rodičovský príspevok. Ak si pred nástupom na rodičovskú dovolenku pracoval, budeš dostávať 412,6 eura mesačne. Nepracujúci rodičia budú dostávať 301 eur. Ide tak o 7,5-percentný nárast od 1. júla 2022 súvisiaci so zvýšením životného minima. Viac sa dozvieš vo videu alebo v článku na našom webe.