VIDEO: Taraba chce skomplikovať život trans ľudom

play icon

Poslanec Tomáš Taraba na sociálnej sieti opäť perlil.

Taraba reagoval na to, že Najvyšší správny súd SR vrátil prípad týkajúci sa zmeny pohlavia späť na Krajský súd v Banskej Bystrici. Prípad sa rieši už od roku 2019, keď žalobkyňa požiadala matriku vo Zvolene o zmenu pohlavia z mužského na ženské. Úrad žiadosti nevyhovel a žalobu voči tomuto rozhodnutiu pôvodne krajský súd zamietol. Najvyšší správny súd však prvostupňový rozsudok zrušil ešte 19. októbra. Informoval o tom portál Teraz.

Žalobkyňa v roku 2019 požiadala matriku, aby zapísala do príslušnej evidencie okrem iného aj zmenu jej pohlavia z mužského na ženské. Matrika žiadosti žalobkyne nevyhovela s odôvodnením, že u žiadateľky nedošlo k ukončeniu zmeny pohlavia chirurgickým zákrokom.
KS v Banskej Bystrici pôvodne tento záver matričného úradu svojím rozsudkom potvrdil. Nedodal však detailnejšie odôvodnenie.
Všeobecne záväzná právna úprava Slovenskej republiky neurčovala doklady, ktoré musí žiadateľ v prípade zmeny pohlavia v matrike preukázať. Právny názor krajského súdu, ktorý za vyššie uvedených podmienok striktne trval na požiadavke chirurgického zákroku, kasačný súd neakceptoval.
Najvyšší správny súd tiež poukázal na rozhodovaciu prax Európskeho súdu pre ľudské práva v takýchto alebo obdobných veciach.

Poslanec Tomáš Taraba však plánuje navrhnúť zákon, ktorý zadefinuje, že operácia bude potrebná.

Viac sa dozvieš v článku alebo vo videu.