Vláda schválila zrušenie RTVS. Nebude sa volať ani STaR

  • RTVS sa definitívne ruší
  • Vznikne Slovenská televízia a rozhlas
RTVS, ministerka kultúry
RTVS sa zruší a vznikne Slovenská televízia a rozhlas so skratkou STVR TASR/Pavel Neubauer
  • RTVS sa definitívne ruší
  • Vznikne Slovenská televízia a rozhlas

RTVS sa zruší a vznikne Slovenská televízia a rozhlas so skratkou STVR, rozhodla vláda. Zrušenie RTVS schválila v stredu 24. apríla. Ako píše Denník N, zákon namiesto programovej rady ráta s etickou komisiou. V nej bude aj člen, ktorého vyberie Matica slovenská.

Podľa portálu inak televíziu a rozhlas nečaká veľa zmien a ministerstvo kultúry odstúpilo od možnosti odvolávať riaditeľa bez toho, aby udalo dôvod. Šlo by totiž o kroky sporné s európskymi normami.

Ako sme ťa informovali v tomto článku, ministerka kultúry Martina Šimkovičová predstavila zákon o rozdelení RTVS v utorok (23. 4.) Malo by to podľa nej podporiť rozvoj kvalitnej slovenskej tvorby v televízii a rozhlase, pričom by sa zvýšila aj ich nezávislosť. 

Zákon o rozdelení RTVS

„Návrh zákona a úprava procesov reaguje predovšetkým na podnety verejnosti, odborných organizácií, združení, orgány samosprávy a mimovládny sektor,“ píše sa v dôvodnej správe. „Podľa nich vysielacia verejnoprávna inštitúcia nenapĺňa svoje verejnoprávne poslanie a tieto základné atribúty verejnoprávnosti opustila.“

Zákon, ktorý dnes vláda schválila, ruší programovú radu, no zachováva funkciu generálneho riaditeľa. Toho bude vyberať nová deväťčlenná rada.

„V RTVS sa vytvorilo názorovo unifikované prostredie s veľkým zúžením oponentúry a tvorivej diskusie, čo viedlo k postupnému vytláčaniu až odstráneniu plurality v tvorbe, k presadzovaniu jednotného názoru, ale najmä k úplnému potlačeniu serióznej vnútornej diskusie a prezentácii rozličných názorov a postojov,“ citovali sme správu.

Etická komisia

Ako sme písali v úvode, zriadi sa poradný orgán rady – etická komisia.

„Etická komisia bude dohliadať na dodržiavanie etických noriem novinárskej práce v STVR a zároveň navrhovať príslušné opatrenia s cieľom zabezpečiť dodržiavanie týchto etických noriem.“

Premiér Robert Fico kritizoval RTVS za narušovanie objektívnosti a obvinil ju z porušovania ľudských práv, čo podľa neho vyžaduje nové vedenie a legislatívu. Návrh zahŕňa zavedenie etickej komisie, ktorá má za úlohu dohliadať na dodržiavanie etických noriem v médiách.

Činnosti STvR

Navrhovaný zákon ďalej vymedzuje hlavné činnosti televízie. Tie zahŕňajú napríklad:

„Vysielanie najmenej dvoch televíznych programových služieb a najmenej štyroch rozhlasových programových služieb, terestriálne vysielanie aspoň jednej televíznej programovej služby, poskytovanie audiovizuálnych mediálnych služieb na požiadanie, tvorbu, výrobu.“

„Nákup programov a ich šírenie, vysielanie väčšinového podielu programov vo verejnom záujme, vysielanie do zahraničia, regionálne vysielanie, vysielanie pre národnostné menšiny a etnické skupiny žijúce na území Slovenskej republiky, ako aj vysielanie pre špecifické sociálne skupiny.“

Okrem týchto činností Slovenská televízia a rozhlas zriaďuje aj „umelecké telesá a súbory, chráni a archivuje programy“.

Nový zákon by mal taktiež zrušiť koncesionárske poplatky a financovanie verejnoprávnych médií bude zabezpečené priamo zo štátneho rozpočtu. Dôraz sa kladie na transparentnosť a kontrolu využívania finančných prostriedkov.

Zdroje: Denník N, Archív SIU

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá