Vlá­da vytvo­ri­la nový model spo­loč­nos­ti: Pomôcť by mala naj­mä star­tu­pom!

/ 4. decembra 2015 / Business

Vlá­da Slo­ven­skej repub­li­ky zavied­la nový typ spo­loč­nos­ti — jed­no­du­chá spo­loč­nosť na akcie. Taká­to spo­loč­nosť pri­ne­sie jed­no­duch­šie mož­nos­ti pre star­tu­py, ale aj začí­na­jú­ci­ch a malý­ch pod­ni­ka­te­ľov.

unnamed_9

Takáto forma prinesie podľa rezortu jednoduchšiu súčinnosť s investormi, nastavenie kooexistencie firmy a investora bude totiž výrazne flexibilnejšie. Okrem toho je možné v takejto spoločnosti nastaviť výšku základného imania už od jedného eura.

"Navrhuje sa tiež, aby akcionári medzi sebou prostredníctvom akcionárskej zmluvy dohodli nové druhy práv, a to právo pridať sa k prevodu akcií, právo požadovať prevod akcií alebo právo požadovať nadobudnutie akcií," napísalo ministerstvo v dôvodovej správe.

Doteraz startupy využívali poväčšinou formu s.r.o., prípade a.s. To však nebolo úplne ideálne.

"Oba tieto typy obchodných spoločností majú z pohľadu startupov určité nevýhody. Jednoduchá spoločnosť na akcie bude predstavovať hybridnú formu kapitálovej obchodnej spoločnosti. Preberie niektoré prvky 'eseročky' a akciovej spoločnosti. Pôjde o novú formu obchodnej spoločnosti, na ktorú sa budú vzťahovať viaceré zákonné ustanovenia o súkromnej akciovej spoločnosti, nepôjde však o podtyp akciovej spoločnosti," uviedlo ministerstvo.

V Startitup dúfame, že tieto slová nezostanú len nenaplnenými sľubmi a startupy to budú mať v našej krajine o niečo jednoduchšie.

Pridať komentár (0)