Vla­di­mír Viko­rov pri­nie­sol na Slo­ven­sko alter­na­tí­vu ku kla­sic­kým zoolo­gic­kým záh­ra­dám

Linda Cebrová / 13. apríla 2017 / Zo Slovenska

zdroj: facebook.com/zveropark

Za kaž­dou skve­lou myš­lien­kou sto­jí člo­vek, kto­rý nasle­do­val svo­je sny a pre­me­nil ich na rea­li­tu. Otcom ZVE­RO­PAR­KU je Ing.Vladimír Vikor, kto­rý sa chcel pode­liť o svo­ju lás­ku ku deťom a zvie­ra­tám a vybu­do­val čaro­vné mies­to plné poko­ja upro­stred nedot­knu­tej prí­ro­dy.

Zdá sa, akoby každým rokom trend klasických zoo ustupoval do úzadia. Niet sa, čomu diviť, ľudia si čoraz viac začínajú uvedomovať svoju zodpovednosť voči takýmto komplexom a zvieratám v nich. Už aj malé dieťa dokáže vycítiť nepokoj, ktorý srší z bieleho tigra zavretého v sklenenej kocke s rozlohou 4x4 metre.

foto:zveropark.sk

Pre mnohých je však stále klasická zoo akýmsi záchranný lanom, keď treba niekam v nedeľu zobrať deti. Našťastie aj na Slovensku sa začínajú črtať alternatívy, vďaka ktorým sa nebudeš musieť vzdať zvieracieho potešenia. Nebudeš síce vidieť zvieratá z trópov a pralesov ale druhy, ktoré do našej zemepisnej šírky partia, a aj preto je na prvý pohľad zjavné, že sa cítia príjemne.

V Revištnom Podzámčí v okrese Žarnovica vyrástol unikát, ktorý v regióne nemá konkurenciu. Nachádza sa tu Zveropark, jediné miesto na Slovensku, kde nájdeš losiu farmu.

foto:facebook.com/zveropark

Areál parku sa rozprestiera približne na dvadsiatich hektároch. Myšlienka vybudovať jedinečný zveropark vznikla v hlave vášnivého podnikateľa a poľovníka Vladimíra Vikora, ktorý je s regiónom spätý už sedemnásť rokov. Prvé zvieratá, ktoré sa do parku podarilo doviezť, boli jelene Sika japonské. Po nich nasledovali dva losy, ku ktorým časom pribudli ďalšie štyri - až z Nórska.

foto:facebook.com/zveropark

V revištnom Zveroparku sa nachádzajú druhy zvierat, ktoré v klasických zoo určite neuvidíš. Nejde pritom o umelo vybudovaný komplex plný betónu a klietok. Tento slovenský unikát sa nachádza v obkolesení „divokej“ prírody priamo medzi lesmi a lúkami.

Dohromady tu je možné vidieť okolo 30 druhov miestnych, ale aj cudzokrajných zvierat. Okrem losov tu uvidíš pobehovať muflóny, daniele, líšky, skunky alebo medvedíky čistotné.

foto:facebook.com/zveropark

V Zveroparu sú zvieratá vždy na prvom mieste. Podľa predstaviteľov tohto komplexu je dôležité, aby zvieratám nič nechýbalo. Aj preto spolupracujú so špičkovými zootechničkami a veterinármi, ktorí pravidelne kontrolujú ich stav.

Novovybudovaný zveropark je ideálny miestom na víkendový relax. V jeho areáli nájdeš veľký rybník, v ktorom si môžeš  uloviť pstruhy, a potom sa pustiť do grilovačky alebo pikniku. Náradie na rybačku,ale aj grilovanie budeš mať vždy k dispozícii na zapožičanie.

foto:myshoun.com

Predtým, ako znova vyrazíš do zoo, zváž , či nie je zveropark predsa len prijateľnejšou voľbou. Nenájdeš tu klietky, betón a teráriá, ale voľne pobehujúce zvieratá, s ktorými môžeš prísť priamo do kontaktu. To určite stojí za to.

 

Pridať komentár (0)