Vysoké školy prerábajú milióny eur. Počet študentov klesá, zamestnanci však zostávajú

  • Najnovšia revízia výdavkov zamestnanosti a odmeňovania Ministerstva financií SR ukázala niekoľko zaujímavých zistení v oblasti školstva
  • Naši vysokoškolskí učitelia zarábajú iba 85 % priemernej mzdy vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov
  • Na svojich miestach zostávajú aj napriek tomu, že počet študentov klesá
Werner-Teaching-2-1280x640
Ilustračná fotografia/University of Mary News
  • Najnovšia revízia výdavkov zamestnanosti a odmeňovania Ministerstva financií SR ukázala niekoľko zaujímavých zistení v oblasti školstva
  • Naši vysokoškolskí učitelia zarábajú iba 85 % priemernej mzdy vysokoškolsky vzdelaných zamestnancov
  • Na svojich miestach zostávajú aj napriek tomu, že počet študentov klesá

„Napriek klesajúcemu počtu študentov v posledných rokoch sa počet zamestnancov prispôsobuje iba pomaly. Počet denných študentov od roku 2000 najprv stúpol do roku 2008 o takmer 40 %, následne klesol o štvrtinu, počet externých klesol do roku 2017 na menej ako polovicu úrovne roku 2000. Počet učiteľov aj neučiteľských zamestnancov však ostal po celú dobu takmer rovnaký. Medzinárodné porovnanie zároveň ukazuje veľmi nízky počet študentov na učiteľa, krajiny OECD ich mali v roku 2016 približne 15,3, kým Slovensko iba 12,4104 a v roku 2017 ich bude podľa odhadu ÚHP (Útvar hodnoty za peniaze) menej ako 12,“ píše sa v správe.

Mohli by ušetriť milióny eur

Ak by vysoké školy počty svojich učiteľov upravili na medzinárodný priemer (zároveň aj počty tzv. neučiteľov na úroveň roka 2010), uvoľnili by sa im prostriedky v hodnote približne 93 miliónov eur. Tie by následne mohli použiť na potrebné výdavky a aj viac ako 30 %-né zvýšenie miezd zostávajúcim zamestnancom.

Odborníci sa vo svojich odporúčaniach zhodujú, že vysoké školy by mali namiesto plytvania prostriedkov využiť priaznivú situáciu na trhu práce a počet svojich zamestnancov prispôsobiť klesajúcemu počtu študentov. Výška podpory jednotlivých škôl je totižto fixne daná a nezávisí od množstva študentov.

(Ne)pedagógovia

Okrem toho, že počet učiteľov je na vysokých školách príliš vysoký, je to podobne aj zo spomínanými nepedagogickými zamestnancami. Tu odborníci z rezortu financií upozorňujú na fakt, že vo väčších mestách by zefektívniť celý systém pomohla centralizácia podporných činností (administratíva a pod.) v Strediskách služieb školám a školským zariadeniam. Celkový počet vysokoškolských zamestnancov na Slovensku je približne 21-tisíc, pričom 53 % z nich sú učitelia a vedeckí pracovníci a 47 % tvoria práve neučitelia.

„Typicky zabezpečujú opravy a údržbu, kompletnú personálnu a mzdovú agendu, všetky ekonomické činnosti, obstarávanie tovarov, služieb a prác, energetické a vodné hospodárstvo, agendu BOZP a PO a komplexné technické činnosti, vrátane technického dozoru nad realizovanými prácami a dodávkami na objektoch MŠ, ZŠ či iných zariadení. Spolupráca niekoľkých geograficky blízkych škôl, ktoré by časť nepedagogickej agendy riešili spoločne, by mohla priniesť úsporu, ale aj skvalitnenie procesu a najmä odbremenenie vedenia školy. Zároveň by to mohol byť prvý krok ku spolupráci blízkych škôl aj v iných oblastiach,“ uvádza správa.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK