Vysokoškoláci na Slovensku nebudú môcť doštudovať to, čo začali. Hromadne sa búria v petícii

  • Študentky prvého ročníka na Univerzite Komenského, Lucia Sulčanová a Zuzana Ševečková, spustili dôležitú petíciu pre vysokoškolákov
  • Reagujú tak na zmeny ohľadom akreditácie univerzít, kvôli ktorej by „stratili roky života“
cover (1)
TASR/Jaroslav Novák, UK Bratislava
  • Študentky prvého ročníka na Univerzite Komenského, Lucia Sulčanová a Zuzana Ševečková, spustili dôležitú petíciu pre vysokoškolákov
  • Reagujú tak na zmeny ohľadom akreditácie univerzít, kvôli ktorej by „stratili roky života“

Ministerstvo školstva odobralo akreditáciu približne dvadsiatim študijným programom na siedmich vysokých školách na Slovensku. Zmeny legislatívy ohľadom akreditačných podmienok, ktoré sú pre niektoré školy nesplniteľné, prišli už v lete 2020.

Od prijatia zákona o kvalite bolo jasné, že najneskôr do začiatku septembra 2022 musí vysoká škola zosúladiť svoje vnútorné predpisy so štandardmi pre vnútorný systém a so zákonom. Podľa pôvodného zákona mala na to škola čas až do decembra 2024, avšak po vyhlásení novely zákona  sa tento čas mení na 31. decembra 2022.

Nové medzinárodné hodnotenie univerzít odhalilo, ktoré slovenské vysoké školy patria medzi elitu

To pre žiakov bakalárskeho stupňa štúdia znamená, že im nebude umožnené dokončiť tento stupeň. Je však dôležité spomenúť, že situácia sa netýka iba bakalárskeho stupňa. Zasahuje rovnako aj študentov magisterského stupňa, ktorým taktiež nebude umožnené dokončiť nimi zvolené štúdium.

V praxi to pre nich znamená až tri roky strateného času. Útlmy študijných programov nastávajú v prípade, že vysoká škola vyhodnotí, že nie je šanca na záchranu študijného programu a bude ho musieť zrušiť.

„Som študentkou prvého ročníka a veľmi sa ma dotkla situácia so zmenou legislatívy. Po dlhom uvažovaní o opätovnom nastúpení do školy som si vybrala odbor, ktorý ma napĺňa, avšak nebude mi umožnené tento odbor dokončiť,“ povedala pre Startitup študentka Eva Lenghartová.

Po vyhodnoteniach situácie nastáva útlm napríklad študijných programov pedagogických fakúlt ako sú učiteľstvo anglického/nemeckého jazyka, učiteľstvo hudby, výtvarná edukácia či sociálna pedagogika a vychovávateľstvo spolu s psychologickým a kariérovým poradenstvom pre jednotlivcov s postihnutím.

Tisíce študentov v petícii žiadajú vládu, aby im bolo umožnené doštudovať to, čo začali. Požadujú, aby tieto zmeny začali platiť až od roku 2024, ako to bolo v pôvodnom návrhu. „V mene všetkých študentov ďakujeme každému, kto nás podporil svojím podpisom.“

Novinky, ktoré sa školám nepáčia

Ministerstvo školstva len pred pár dňami pripravilo návrh novely zákona o vysokých školách, ktorý významným spôsobom mení fungovanie verejných vysokých škôl. Navrhovaná úprava má však podľa Študentskej rady vysokých škôl viacero nedostatkov. Mohla by byť podľa nich zneužitá aj na neadekvátne zasahovanie štátu do autonómie vysokých škôl.

ŠRVŠ ŽIADA ZODPOVEDNÚ DISKUSIU ❗️ŠRVŠ apeluje na ministerstvo školstva, aby zmena zákona o vysokých školách bola…

Posted by Študentská rada vysokých škôl on Monday, March 1, 2021

Taktiež považujú za veľmi nevhodné, že je na celé vysokoškolské prostredie vytváraný tlak akceptovať novelu výmenou za prostriedky z fondu obnovy. Zdôrazňujú pritom, že vysoké školstvo je dlhodobo podfinancované, bojuje s odchodom mladých ľudí do zahraničia. Aj preto by malo byť snahou rezortu školstva nielen využiť financie z fondu obnovy, ale tiež hľadať ďalšie dlhodobé prostriedky, ktoré môžu byť využité pre vysoké školy.

Zároveň vyzývajú vysoké školy, aby aj napriek kategorickému nesúhlasu s novelou ponúkli ministerstvu školstva vlastné návrhy zmien, ktoré sa budú usilovať o zvýšenie kvality vzdelávania.

„Vysoké školstvo na Slovensku má svoje chyby, netreba sa tváriť, že všetko funguje absolútne dokonale. Využime však spoločne ako študenti, zamestnanci, dekani, rektori a ďalší, ktorým záleží na zvyšovaní kvality, túto možnosť vylepšiť vysokoškolský systém. Pozrime sa do vlastných radov, identifikujme problémy a spoločne diskutujme, ako zlepšiť a zatraktívniť vysoké školstvo na Slovensku,“ tvrdí vo svojom stanovisku ŠRVŠ.

Vyhlásenie reprezentácii po spoločnom rokovaní.Slovenská rektorská konferenciaRada vysokých škol#bojujemezastudentov

Posted by Študentská rada vysokých škôl on Tuesday, March 2, 2021

Bola by podľa nich škoda nevyužiť súčasný priestor na reformu. Apelujú však na ministerstvo školstva, aby zmena zákona o vysokých školách bola výsledkom odborných diskusií a smerovala k zvyšovaniu kvality vysokých škôl.

Zdroje: peticie.com, minedu.sk, ŠRVŠ

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech