„Vzorce správania“, ktoré ti potichu ničia vzťah a ani o tom nevieš. Užitočné rady od terapeutky

  • Toxické správanie môže zničiť vzťah
  • Ako rozpoznať a riešiť manipulatívne a egocentrické správanie
  • Aj to sme zisťovali u odborníčky
PhDr. Andrea Fejová a červená svadobná torta
Hedepy, DALL-E
  • Toxické správanie môže zničiť vzťah
  • Ako rozpoznať a riešiť manipulatívne a egocentrické správanie
  • Aj to sme zisťovali u odborníčky

Toxické správanie je fenomén, ktorý sa stáva čoraz viac zreteľným problémom v osobnom i pracovnom živote. Toxický človek sa vyznačuje manipulatívnym, egocentrickým a pasívno-agresívnym správaním.

PhDr. Andrea Fejová vysvetľuje, že toxické správanie sa v ľuďoch buduje postupne a môže vzniknúť ako následok nevhodnej výchovy, traumatických zážitkov z minulosti či nespracovaných emócií.

„Za najmenej ovplyvniteľný dôvod považujem v tomto prípade genetiku,“ hovorí terapeutka.

Toxické správanie môže byť tiež spôsobené duševnými problémami alebo posttraumatickými stresovými poruchami.

„Ak je človek dlhodobo vystavený záťažovej situácii, napríklad stresu alebo nefunkčným vzťahom, jeho doteraz naučené obranné mechanizmy môžu prestať účinkovať. Narastajúca frustrácia, únava i stres ho nútia vytvoriť si nové obranné mechanizmy, ktoré môžu obsahovať aj známky toxicity,“ vysvetľuje.

Správanie, ktoré ti môže nenápadne zničiť vzťah

Vzťahy sú komplikované a dynamické štruktúry, ktoré si vyžadujú neustálu pozornosť a úsilie oboch partnerov. Jednou z najväčších výziev, ktorým môžu čeliť, sú nevyvážené vzorce správania, ako sú egocentrizmus, sebectvo a mentalita obete.

Tento článok je dostupný členom Startitup PREMIUM
Zdroj: Hedepy

Najnovšie videá

Trendové videá