Za „dedinskú praktiku“ hrozí astronomická pokuta v tisíckach eur. Ak chceš vlastnú vodu, dávaj pozor

  • Povolenie na odber podzemných vôd môže byť udelené maximálne na obdobie 10 rokov
  • Vlastník domovej studne môže požiadať o jeho predĺženie
studňa, dedina
Ilustračný obrázok, TASR/Ján Krošlák
  • Povolenie na odber podzemných vôd môže byť udelené maximálne na obdobie 10 rokov
  • Vlastník domovej studne môže požiadať o jeho predĺženie

Stavba studne bez potrebného povolenia je považovaná za nelegálnu a vlastníkovi hrozí pokuta. Zákon o vodách klasifikuje studňu ako vodnú stavbu, a preto je jej nelegálna výstavba považovaná za neoprávnený odber podzemných vôd. V prípade fyzických osôb môže pokuta dosiahnuť niekoľko tisíc eur, informuje portál Pravda.

Orgán štátnej vodnej správy, konkrétne odbor starostlivosti o životné prostredie príslušného okresného úradu, vydáva povolenie na odber podzemných vôd na základe žiadosti podľa § 26 vodného zákona.

V súlade s § 63 vodného zákona má však obec v rámci preneseného výkonu pôsobnosti na úseku štátnej vodnej správy právo vydávať povolenia pre fyzické osoby.

Podľa ustanovení § 18 vodného zákona nie je potrebné získať povolenie alebo súhlas orgánu štátnej vodnej správy pre zachytávanie vody z povrchového odtoku, pokiaľ sa podzemná voda čerpá manuálne. Tento postup zahŕňa jednoduché zariadenia, vrátane pramenných záchytok s výdatnosťou menšou ako 10 l/min a prenosných nádob.

Celý proces schvaľovania je v súlade so zákonom o vodách, zákonom o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a zákonom o správnom konaní (správny poriadok). Po získaní stavebného povolenia na vodnú stavbu studne je potrebné získať aj povolenie na osobitné užívanie vôd (odber podzemných vôd) na základe hydrogeologického posudku, buď pred vydaním stavebného povolenia, alebo súčasne so stavebným povolením v spoločnom konaní.

Povolenie na odber podzemných vôd môže byť udelené maximálne na obdobie 10 rokov, pričom vlastník domovej studne môže požiadať o jeho predĺženie, pokiaľ sa podmienky nezmenia.

Pred podaním žiadosti o stavebné povolenie je nevyhnutné získať povolenie na umiestnenie vodnej stavby od všeobecného stavebného úradu v príslušnom meste/obci. V prípade, že máš v úmysle vybudovať studňu na pozemku na získavanie pitnej alebo úžitkovej vody, pričom čerpanie vody bude iné ako manuálne, musíš pred podaním žiadosti o stavebné povolenie získať povolenie na umiestnenie vodnej stavby.

Vode zo studne je potrebné venovať extra pozornosť

Ak je tvoja domácnosť závislá od studničnej vody ako hlavného zdroja vody, teda ak priamo čerpáš vodu z prírody, odporúča sa inštalovať vodný filter na studničnú vodu na ochranu zdravia celej rodiny. Studňa môže obsahovať nečistoty, ako sú kúsky hrdze, odumreté organizmy alebo nevhodný minerálny obsah, ktorý môže dlhodobo škodiť. V extrémnych prípadoch môže studňa obsahovať aj baktériu E. coli, ktorá predstavuje potenciálne riziko pre život, uvádza portál webnoviny.sk.

Vodné filtre dokážu efektívne odstrániť nielen baktérie a vírusy, ale aj hrubé nečistoty, ako je piesok, hlina a kal. Navyše, nezvládajú problémy s nadmerným obsahom železa v vode. Ich úlohou je zabezpečiť, aby sa k vám dostala voda vysokej kvality, bez zápachu a s neutrálnou chuťou.

Zdroj vody v studni sa nachádza v hĺbke pod povrchom zeme, kde sa voda zhromažďuje z dažďa, prenikajúceho cez pôdu a kamene. Tento proces môže spôsobovať rozpúšťanie minerálov a ďalších látok, ktoré sa nachádzajú v pôde. Vzhľadom k tomu, že pod zemou sú obvykle umiestnené rôzne potrubia, káble a odpadky, voda môže byť negatívne ovplyvnená nielen vo svojej chuti, ale aj z hľadiska bezpečnosti.

Pri vlastnoručnom vŕtaní studne máš možnosť vyhnúť sa týmto oblastiam a udržať od nich primeranú vzdialenosť. Ak je studňa od predošlých vlastníkov, existuje riziko, že je umiestnená blízko žumpy, septiku alebo kanalizačnej prípojky. Nečistoty, ktoré prenikajú cez pôdu, môžu mať vážne zdravotné dôsledky, ktorým by si určite chcel predísť.

Zdroje: Pravda, webnoviny.sk

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá