Za frekventovanú „chodbovú“ činnosť hrozí pokuta až do 16-tisíc eur. Stačí, že ju robí 1 človek z bytovky

  • Za bezpečnosť spoločných priestorov zodpovedá správca
  • Ak ho vlastníci bytov nerešpektujú, môžu na to poriadne doplatiť
Na snímke je chodba v starom paneláku.
Ilustračný obrázok TASR/Milan Kapusta
  • Za bezpečnosť spoločných priestorov zodpovedá správca
  • Ak ho vlastníci bytov nerešpektujú, môžu na to poriadne doplatiť

V prípade, že bývaš v paneláku, možno zarábaš sebe, no aj svojim susedom na poriadne mastnú pokutu. Ako totiž informuje Združenie pre lepšiu správu bytových domov, obyvatelia bytového domu môžu za nepriechodné chodby dostať pokutu vo výške až 16 330 eur.

„Je nutné, aby si obyvatelia bytových domov uvedomili, že spoločné priestory neslúžia na odkladanie nepotrebných vecí a navyše väčšina z nich (napr. chodby) slúžia ako únikové cesty,“ uvádza ZLSBD s tým, že v prípade požiaru sú predmety na chodbách nebezpečné nielen pre vlastníkov bytov, ale aj pre záchranné zložky.

Ľudia sa totiž môžu v prípade zníženej viditeľnosti kvôli dymu zraniť a predmety tiež môžu prispieť k rýchlejšiemu šíreniu požiaru.

V prípade, že únikové cesty nie sú trvalo voľné a nachádza sa na nich horľavý materiál, dohra sa bude týkať všetkých vlastníkov bytov. Je jedno, či na chodbe nechávaš kvety, detské kočíky, skrine alebo iné veci. 

Azda v každej bytovke sa nájde niekto, kto sa svojho „odkladacieho priestoru“ vzdať nechce. V tomto prípade je túto osobu potrebné upozorniť na § 51 ods. 1 vyhlášky Ministerstva vnútra SR č. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú technické požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť pri výstavbe a pri užívaní stavieb „úniková cesta je trvalo voľná komunikácia alebo priestor v stavbe alebo na nej, ktorá umožňuje bezpečnú evakuáciu osôb zo stavby alebo z požiarneho úseku ohrozeného požiarom na voľné priestranstvo alebo do priestoru, ktorý nie je ohrozený požiarom“.

Za bezpečnosť spoločných priestorov zodpovedá správca, ktorý má v prípade neodpratania vecí nárok urobiť tam sám. V zmysle § 9 ods. 4 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov to môže urobiť aj bez súhlasu vlastníkov bytov a nebytových priestorov, ak ide o záležitosť bezprostredne ohrozujúcu život, zdravie alebo majetok.

Pokuta aj za bežnú „balkónovú“ činnosť

Pokračovanie článku nájdeš na ďalšej strane.

Zdroje: Lepšia správa, Záhradkár

Najnovšie videá

Trendové videá