Zľadovatený chodník netreba podceňovať. Za „zimný úraz“ môžeš dostať odškodné 10-tisíc eur

  • Prechádzka po zasneženom meste môže byť krásna, ale aj nebezpečná
  • Zisti, od koho môžeš žiadať odškodné, ak sa pošmykneš na zľadovatenom chodníku
Žena kráča po zasneženom chodníku.
Ilustračné foto, Freepik/@kroshka__nastya
  • Prechádzka po zasneženom meste môže byť krásna, ale aj nebezpečná
  • Zisti, od koho môžeš žiadať odškodné, ak sa pošmykneš na zľadovatenom chodníku

Ak má obec alebo mesto uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu, môžeš z tohto poistenia získať odškodnenie za škody spôsobené iným osobám, ktoré zahŕňajú škody na živote, zdraví a majetku.

Toto odškodnenie môže pokrývať rôzne náklady, ako je bolestné, strata na zárobku, náklady spojené s liečením a aj obmedzenie v tvojom sociálnom živote.

„Zranený má okrem toho nárok aj na náhradu škody na majetku. Ide napríklad o poškodený mobil či oblečenie. V prípade akéhokoľvek odškodnenia z poistenia zodpovednosti však musí byť jasné, že k úrazu naozaj prišlo následkom neodprataného alebo šmykľavého chodníka,“ uvádza odborník z poisťovne UNIQA.

Poisťovne preto odporúčajú, aby si si pred nahlásením poistnej udalosti všetko riadne zdokumentoval. 

Poškodený by mal získať čo najviac dôkazov a svedkov, aby preukázal, že chodník bol skutočne neodprataný alebo zľadovatený. Môže si miesto úrazu fotografovať alebo natočiť krátke video. Taktiež by mal zozbierať kontakty svedkov, ktorí boli prítomní a úraz videli.

„Pri vážnejšom úraze môže poškodený kontaktovať mestskú políciu. Aj privolaná záchranka je jeden z dôkazov vzniku úrazu,“ vysvetľuje Ivan Gálik zo spoločnosti UNIVERSAL maklérsky dom.

Ak máš teda všetko zdokumentované, na príslušnom miestnom/obecnom úrade písomne požiadaj o náhradu škody. Odborníci tiež odporúčajú odkladať si všetky lekárske správy a dokumentáciu o úraze: výsledky vyšetrení, poškodené veci, príjmové doklady súvisiace s liečbou.

Aká je výška odškodného?

V prípade poistnej udalosti by si nemal zbytočne odkladať jej nahlásenie.

„Je to hlavne z dvoch príčin. Tou prvou je, že poisťovne majú pri PN-ke zadefinovanú povinnosť nahlásiť poistnú udalosť. A počet dní na nahlásenie býva rôzny,“ vysvetľuje Ivan Huspenina zo spoločnosti UNIVERSAL maklérsky dom.

Ďalším dôvodom je, že v súčasnosti už poisťovne ponúkajú tzv. „rýchle vybavenie“, kedy po nahlásení určitých úrazov môžu klientovi poslať peniaze na účet do 48 hodín.

na snímke je dvojica ľudí, ktorí idú po zasneženom meste
zdroj: Unsplash/Gary Ellis

Výška škody na zdraví sa riadi Zákonom č. 437/2004 Z.z. o náhrade za bolesť a o náhrade za sťaženie spoločenského uplatnenia v platnom znení. Každý z nárokov má samostatnú úpravu i výpočet. Môže ísť o tisíce eur, podľa rozsahu škody. V prípade trvalých následkov či invalidity aj o vyššie sumy.

Spoločnosť Arbitra zastupovala klientku, ktorá sa cestou do práce pošmykla na neupravenej zastávke mestskej hromadnej dopravy. Prípad prevzali a poškodenej získali spolu 9 102 eur. 

Zdroje: Poistovne.sk, epi.sk

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá