Zľadovatený chodník netreba podceňovať. Za „zimný úraz“ môžeš dostať odškodné 10-tisíc eur

  • Prechádzka po zasneženom meste môže byť krásna, ale aj nebezpečná
  • Zisti, od koho môžeš žiadať odškodné, ak sa pošmykneš na zľadovatenom chodníku
Žena kráča po zasneženom chodníku.
Ilustračné foto, Freepik/@kroshka__nastya
  • Prechádzka po zasneženom meste môže byť krásna, ale aj nebezpečná
  • Zisti, od koho môžeš žiadať odškodné, ak sa pošmykneš na zľadovatenom chodníku

Ľadová pokrývka, klzký alebo roztopený sneh môžu spôsobiť problémy pri jazde autom, no aj pri prechádzke mestom. Chôdza môže byť v tomto prípade obzvlášť riskantná.

Poškodenie zdravia a majetku môže byť niekedy zodpovednosťou chodca a niekedy majiteľa alebo správcu cesty. Napríklad taký pád na zľadovatenom chodníku môže mať za následok úraz, ktorý môže vyžadovať dlhšiu liečbu a v mnohých prípadoch zanechá aj trvalé následky.

Zisti, kedy máš v tomto prípade nárok na odškodné a od koho si ho môžeš žiadať.

Od koho požadovať odškodné?

Ak si utrpel škodu v dôsledku pošmyknutia na chodníku, môžeš si nárokovať náhradu zo svojej vlastnej úrazovej alebo životnej poistky. Možnosť náhrady závisí od toho, aké riziká si mal uvedené v zmluve so svojou poisťovňou.

Ako informuje portál Poistovne.sk, môžeš byť oprávnený na náhradu za trvalé následky úrazu, pobyty v nemocnici, chirurgické zákroky, zlomeniny alebo náhradu za obdobie práceneschopnosti.

Taktiež môžeš požadovať náhradu škody od príslušnej obce alebo mesta, ktoré je zodpovedné za údržbu chodníka.

„Správcovia miestnych komunikácií zodpovedajú za škody, ktorých príčinou boli závady v schodnosti miestnych komunikácií určených pre chodcov alebo v schodnosti chodníkov okrem prípadu, že preukážu, že nebolo v medziach možností tieto závady odstrániť ani na ne predpísaným spôsobom upozorniť,“ píše sa v cestnom zákone.

To znamená, že podľa zákona majú obce povinnosť udržiavať chodníky v dobrom stave, napríklad odstraňovať sneh a ľad v zime.

Podielové spoluvlastníctvo

Samozrejme, aj keď ide o poistenie zodpovednosti obce, je dôležité mať na pamäti, že pred vznikom poistnej udalosti je potrebné vykonávať opatrenia na prevenciu a starostlivosť o verejný majetok. Obec nesmie poľaviť zo svojej zodpovednosti za údržbu verejných priestranstiev, napríklad chodníkov, aj keď môže verejnosť informovať o tom, že chodník nebude v zimnom období udržiavaný.

Ak však existujú objektívne dôvody, pre ktoré nie je možné odstrániť sneh a ľad zo chodníka, napríklad ak sneží v noci a niekto sa zraní ráno, nejde o zanedbanie údržby a náhradu škody by bolo možné požadovať zo strany obce prostredníctvom poistenia zodpovednosti obce.

sneženie v Bratislave, autá na ulici
zdroj: TASR/Martin Baumann

V posledných rokoch na Slovensku možno pozorovať zaujímavý jav pri novostavbách. Niektorí majitelia bytových jednotiek alebo radových rodinných domov teraz neprevádzajú vlastníctvo nových prístupových ciest, chodníkov a parkovacích miest v ich blízkosti na obec bezplatne.

Namiesto toho si tieto verejné priestranstvá ponechávajú vo forme podielového spoluvlastníctva. To znamená, že sú zodpovední za zimnú údržbu a nesú zodpovednosť za akékoľvek úrazy alebo škody. V prípade zanedbania svojich povinností im hrozia rovnaké pokuty ako obci.

Ako zabezpečiť nárok na odškodné?

Pokračovanie článku nájdeš na ďalšej strane.

Zdroje: Poistovne.sk, epi.sk

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá