Zuzana Plačková propaguje burger bratislavskej pivárne s 24-karátovým zlatom

  • Kontroverzná influencerka Zuzana Plačková rozbehla spoluprácu so spoločnosťou BEER GROUP
  • V menu pivárne dostala aj vlastný Queen burger s 24-karátovým zlatom za 12,90 eur
zana
zlavomat.sk
  • Kontroverzná influencerka Zuzana Plačková rozbehla spoluprácu so spoločnosťou BEER GROUP
  • V menu pivárne dostala aj vlastný Queen burger s 24-karátovým zlatom za 12,90 eur

Burger v špeciálnej čiernej žemli s 24-karátovým zlatom, ktorý sľubuje jedinečný gurmánsky zážitok. Práve to je novinka spoločnosti BEER GROUP, ktorej hlavným ambasárom je v mnohých smeroch kontroverzná Zuzana Plačková. Tá si na sociálnej sieti Instagram vybudovala silnú fanúšikovskú základňu. Sleduje ju tu viac ako 497-tisíc ľudí. Aj keď mnohým je táto osoba proti srsti, slovenské firmy a značky sú ochotné jej zaplatiť tisíce eur za príspevok v ktorom sa objaví ich produkt.

Na otázku, koľko jej práca vynáša sa pre tvnoviny.sk vyjadrila nasledovne: „Mesačný plat mám, ako kedy, podľa tržieb a reklám. Cez 10-tisíc eur určite, niekedy ale oveľa viac.“


Spoločnosť BEER GROUP,  ktorá zastrešuje v Bratislave spolu až 5 pivárni, podľa finančného portálu Finstat v roku 2017 znížila zisk o  60 % na 4 667 eur a tržby jej narástli o  660 % na 2,331 milióna eur.

Podľa webu spoločnosti pod BEER GROUP spadá pod túto firmu aj nedávno otvorená kaviareň Zuzany Plačkovej – Pink Garden. Stra­te­gická po­loha blízko tu­ris­tami mi­lo­va­ného Ču­mila, Hlav­ného ná­mes­tia, SND či Pri­ma­ciál­neho pa­láca, v su­sed­stve s pre­vádz­kami ako Mon­dieu či zmrz­liny Arthur, od­su­dzujú ru­žovú záh­radu v Sta­rom meste na úspech. Mi­ni­málne u tých, ktorí tú­žia po do­ko­na­lej fotke na Ins­ta­gram.

Sama au­torka kon­ceptu, známa aj ako Qu­een Plač­ková, na­pí­sala: „Všetky insta ma­niačky máte dvere ot­vo­rené.“

Fa­nú­ši­ko­via na svoje ko­men­táre ne­ne­chali dlho ča­kať. Sú po­chvalné aj ne­ga­tívne. Nie­ktorí si pries­tor in­špi­ro­vaný za­hra­nič­nými „posh“ ka­viar­nič­kami mi­lujú, iní kri­ti­zujú gý­čo­vosť, ale aj malé pries­tory.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech