11 miest, ktoré sa zme­nili na nepoz­na­nie. Bra­ti­slava medzi nimi nechýba

vedelisteze.sk / 20. septembra 2016 / Zaujímavosti

Viac budov, viac sve­tiel a viac ľudí… Spoz­nal by si tieto mestá len na základe star­ších foto­gra­fií? Veľké mestá sa menia nesku­toč­nou rých­los­ťou. Budovy pri­bú­dajú, sú stále vyš­šie a mohut­nej­šie. Menia celý vzhľad mesta. Bra­ti­slava nie je výnim­kou. Je na úrovni sve­to­vých met­ro­pol.

Sin­ga­pur

1007355-collage3-1000-6252d48c5c-1474027544foto: huffpost.com

Hong Kong

1007905-collage4-1000-a7044b965c-1474027544foto: philakashi.com

For­ta­leza, Bra­zí­lia

1007705-collage9-1000-40af9aa55d-1474027544img: araraunaturismo.com.br

Shan­ghai, Čína

1007855-collage10-1000-8ca12d5490-1474027544foto: andina.com

Toronto, Kanada

1007455-collage2-1000-5fb4dd632f-1474027544foto:lifestylecustomsllc.com

Seoul, Južná Kórea

1007255-collage5-1000-0c4775354a-1474027544foto:ever.be

Nairobi, Keňa

1007555-collage7-1000-86fe7d1a45-1474027544foto: wykop.pl

Bei­jing, Čína

1007305-collage6-1-1000-dbedbe5329-1474027544foto: farm5.com

Bra­ti­slava, Slo­ven­sko

pozsony4

foto:starepohladnice.blogspot.com

ba

foto:panoramio.com

Mel­bourne, Aus­trá­lia

1007805-collage8-1-1000-f1a3b86119-1474027544foto: pinterest.com

Dubai

1007955-collage1-1000-dc05620e9a-1474027544foto: rack

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj titul­nej foto­gra­fie: panoramio.com, starefotografie.blogspot.com

Pridať komentár (0)