20 obráz­kov uka­zu­jú­cich, ako nám smart­fóny ovládli život

Timotej Vančo / 6. októbra 2016 / Zaujímavosti

Sú smart­fóny našim pánom alebo slu­hom?

Nenáj­deš mnoho ľudí, ktorí sú pri­pra­vení, aby uznali, ako veľmi sú závislí na svo­jich smart­fó­noch, počí­ta­čoch alebo tab­le­toch. Dnes je to už pre nás samoz­rejmé, že od rána a nie­kedy až do nesko­rých hodín hľa­díme nons­top do svie­tia­cich obra­zo­viek. Ráno stá­vame a už kon­tro­lu­jeme upo­zor­ne­nia na Face­bo­oku alebo čítame nové e-maily. Počas dňa pou­ží­vame počí­tač, či už na prácu alebo zábavu a večer nemáme prob­lém pozrieť na ňom znova seriál alebo film. V dneš­nej high-tech dobe je to už viac-menej nor­málne. Aký vplyv, ale naozaj majú počí­tače a všetky smart vecičky na náš život? Môžeme si zobrať inšpi­rá­ciu z nasle­du­jú­cich obráz­kov.

248855-smartphone-addiction-illustrations-cartoons-8__605-650-1a143b1ced-1475479346248955-smartphone-addiction-illustrations-cartoons-28__605-650-b24f48179c-1475479346
249055-xx-cartoons-ironically-showing-our-smartphone-addiction__605-650-11f1f389b1-1475479346245455-2-650-1700fe8bd3-1475479346249155-smartphone-addiction-illustrations-cartoons-4__605-650-2ec71aaa49-1475479346249255-smartphone-addiction-illustrations-cartoons-21__605-650-b5c8790cc9-1475479346249355-xx-cartoons-ironically-showing-our-smartphone-addiction1__605-650-a394c9ac09-1475479346249455-smartphone-addiction-illustrations-cartoons-20__605-650-ed4c52761f-1475479346244955-10-650-1395e00457-1475479346249555-smartphone-addiction-illustrations-cartoons-5__605-650-9ef7cdd707-1475479346245555-4-650-b365f17b2a-1475479346249655-smartphone-addiction-illustrations-cartoons-42__605-650-2b8421f784-1475479346249755-smartphone-addiction-illustrations-cartoons-2__605-650-9ef7cdd707-1475479346249855-smartphone-addiction-illustrations-cartoons-26__605-650-1700fe8bd3-1475479346249955-smartphone-addiction-illustrations-cartoons-32__605-650-c4fdfc163a-1475479346245255-16-650-9ef7cdd707-1475479346250055-smartphone-addiction-illustrations-cartoons-11__605-650-82e6183037-1475479346250155-smartphone-addiction-illustrations-cartoons-34__605-650-61b97187b9-1475479346245405-19-650-ef76ce3088-1475479346

zdroj článku: brightsideme.com, zdroj foto­gra­fií: brightsideme.com, zdroj titul­nej foto­gra­fie: brightsideme.com

Pridať komentár (0)