20 úžas­ných foto­gra­fií, ktoré doka­zujú, že ume­lecké diela môžeš vytvo­riť aj bez pho­tos­hopu

Ľubica Račeková / 31. júla 2016 / Zaujímavosti

Nie vždy je potrebná úprava a dotvá­ra­nie foto­gra­fie. Stačí zdvi­hnúť hlavu, lep­šie otvo­riť oči a viac vní­mať.

Týchto 20 foto­gra­fií je výsled­kom kre­a­tív­neho oka foto­gra­fov, nie dob­rého pho­tos­hopu:

Pohľad do vnútra kuchyn­ského strú­hadla

2215455-1462650285-4480440a4b42472e296632d3abe2cfb4-1000-1464622038

foto: © Oli­ver Jor­dan

Tieň

2214605-3xRHVI2-1000-1464622038

foto: © davidsupica/imgur

Pla­me­niak z nezvy­čaj­ného uhla

2215105-Flamingo_PaigeKlee_0-1000-1464622038foto: © ZSL

Krásne “útesy” vysoké asi 10 cen­ti­met­rov

2215005-vzFC1yzSbE_RldWRIIaGKvEXLYmyqXsW7VGbVcR-HwI-1000-1464622038

foto: © Mit­tenSp­lits

Prúdy

2214905-grand-prize_e320288de5ad560275b43bcad01ed747-1000-1464622038

foto: © Kirk Hille Pho­tog­raphy

Kopí­ro­vať a vlo­žiť 

2215305-2-1000-1464622038

foto: imgur

Horiace more

2215355-1460987281184162389-1000-1464622038

foto: © Jan­sen Pho­tog­rap­hie

Mor­ská obloha”, Capri, Talian­sko

2215055-fotokonkurs-National-Geographic-22-43-1000-1464622038

foto: © Diako Mardanbeigi/ Nati­onal Geog­rap­hic Tra­ve­ler Photo Con­test

Pla­me­niaky na Laguna Colo­rada, na hra­nici medzi Bolí­viou a Čile

2214555-424ac90a133d10e8d2f85d95a5aba26d-1000-1464622038

foto: © Ale­xan­der Khi­mus­hin

Vrchy pokryté sne­hom 

2215155-etzJnxzNLsY-1000-1464622038

foto: © Ольга Скутина

Ľado­vec vysoký 182 cm

2214955-iceberg-1000-1464622038

foto: © Rick Du Bois­son

Optická ilú­zia

2215405-13055893_1116235918396455_7399928013674736544_o-1000-1464622038

foto: © Juan Manuel Gar­cía

Mor­ská panna?!

2215255-18-1000-1464622038

foto: © Виталий Сокол

Vtáčí muž

2214655-000102c9_big-1000-1464622038foto: © Donato Buc­cella

Takže takto sa vytvá­rajú mračná?

2214755-343815-1461596739-1600-1-1000-1464622038

foto: © Алексей Мальгавко

Lower Ante­lope Canyon, USA

2214805-8360-1456533996-1600-1-1000-1464622038

foto: © Mik­hail Myr­sin

Ľadová jas­kyňa, Island

2214405-610-1456417107-1600-1-1000-1464622038

foto: © Петр Перепеченко

Dážď, Altaj­sko

2214855-89144c518df6106d26667554813ef463-1000-1464622038

foto: © Александр Химушин

V objatí

2214705-326515-1461522309-1600-1000-1464622038

foto: © Иван Турухано

Pohľad motýľa 

2214455-6113d182ee4a5ee11b0c60101baea4b7-1000-1464622038foto: © Dylan Martinez/ Reuters

Pridať komentár (0)