25 naozaj epic­kých foto­gra­fií na hra­nici dvoch sve­tov

Juraj Metke, vedelisteze.sk / 25. júna 2016 / Tech a inovácie

Keď si ideš zaplá­vať do jazera alebo sa kúpať v mori, mys­líš si, že vieš, čo ťa čaká pod hla­di­nou. Avšak v sku­toč­nosti je ťažké si pred­sta­viť ako veľmi bohatá a roz­ma­nitá nád­hera sa pod povr­chom vody nachá­dza.

Pri­ná­šame ti 25 čaro­vných foto­gra­fií, v kto­rých uvi­díš dva roz­dielne svety:

Argen­tína

01

Papua Nová Guinea

02

Južná Afrika

03

Danco Island, Antar­ktída

04

Palau

05

Izrael

06

Egypt

07

Nová Kale­dó­nia

08

Zan­zi­bar, Tan­zá­nia

09

Indo­né­zia

10

Bora Bora

11

Fiji

12

Južná Afrika

13

Anda­man Islands, India

14

Zelené jazero, Rakúsko

15

Pala­wan Island, Fili­píny

16

Flo­rida, USA

17

Grotta Azzurra, Malta

18

Flo­res Sea, Indo­né­zia

19

Bra­zí­lia

20

Špa­niel­sko

21i

Švaj­čiar­sko

22

Karib­ské pobre­žie, Mexiko

23

Sipa­dan, Malaj­zia

24

Mag­da­len Islands, Kanada

25vedeliSteZe_banner (1)

zdroj: vedelisteze.sk, zdroj foto­gra­fií: via brightside.me

Pridať komentár (0)