4 naj­väč­šie mýty o úspe­chu, kto­rým by si mal pre­stať veriť

Henrieta Balázsová / 2. apríla 2017 / Lifehacking

zdroj: pexels.com

Dnes sa o tom, čo je to vlast­ne úspe­ch a ako ho čo naj­rých­lej­šie dosiah­nuť hovo­rí viac, ako kedy­koľ­vek pred­tým. Úspe­ch však pre kaž­dé­ho zna­me­ná nie­čo iné. Nech sa už sna­žíš dosiah­nuť čokoľ­vek, či už v súkrom­nom ale­bo v pra­cov­nom živo­te, musíš pri tom zabud­núť na tie­to 4 mýty, kto­rým stá­le verí až pri­ve­ľa ľudí. Tvo­ju ces­tu za ním by ti totiž moh­li zne­mož­niť.

#1:  Úspech je sled dobrých rozhodnutí

Veľa ľudí stále verí tomu, že dosiahnutie úspechu je možné len vtedy, ak sa na ceste za ním nestretneš so žiadnym zlyhaním. To však nie je pravda. Svoje ciele dosiahneš len tvrdou prácou a je takmer nemožné, aby si sa pri nej ani raz nestretol s neúspechom. Kľúčom je vybudovať niečo nové a fungujúce na každom pokuse, ktorý ti nevyjde.

#2: Úspech je meraný peniazmi

U nás určite jeden z najzaužívanejších a najhlbšie zakorenených mýtov. Nezakladá sa však na pravde. Úspechom môže byť čokoľvek, čo ťa privedie k požadovanému výsledku. Ak je tvojím cieľom robiť to, čo máš najradšej a darí sa ti v tom, pokojne môžeš byť úspešnejší ako niekto, kto síce zarába viac, no práca ho nebaví. Je na každom, aby si sám stanovil, čím bude svoj úspech merať.

Zdroj: pexels.com

#3: Na to, aby si uspel, musíš byť v niečom expert

Na to, aby si v niečom uspel, nemusíš byť ani zďaleka odborník. Základom je vedieť o danej oblasti viac, než priemerný človek. Samozrejme je v tvojom vlastnom záujme, aby si sa neustále zlepšoval, no na začiatok ti tento cieľ úplne postačí. Znalosti a skúsenosti sú nevyhnutné, no nemenej dôležitý je štýl tvojej komunikácie a umenie vedieť sa predať.

#4: Cesta za úspechom bude ľahká a zvládne ju každý

Samozrejme, motivácia predáva. Pravdou však je, že cesta za úspechom ľahká ani zďaleka nie je a určite ju nezvládne každý. Možno budeš na nejaký čas musieť zabudnúť na svoje koníčky, či obmedziť čas trávený so svojimi priateľmi a s rodinou. K skutočnému úspechu totiž vedie len tvrdá práca. Je preto dôležité, aby si vopred vedel, čo všetko si ochotný svojom cieľom a snom obetovať.

Zdroj: everydaypowerblog.com

Pridať komentár (0)