5 naozaj kreatívnych reklám zo Slovenska, pri ktorých si zadávatelia poriadne uleteli

  • Nie je nič lepšie, ako navrhnúť bilbord, ktorý si ľudia so záujmom prečítajú, zapamätajú, pobavia sa a nakoniec ho aj odfotia a zavesia na sociálne siete
  • Týmto značkám sa toto všetko podarilo a rozosmiali internet a aj všetkých okoloidúcich ľudí
ces
flickr, Marek Lavčák
  • Nie je nič lepšie, ako navrhnúť bilbord, ktorý si ľudia so záujmom prečítajú, zapamätajú, pobavia sa a nakoniec ho aj odfotia a zavesia na sociálne siete
  • Týmto značkám sa toto všetko podarilo a rozosmiali internet a aj všetkých okoloidúcich ľudí

Obchod plný semena

Slovenčina je plná skvostov a slovných zvratov. Svedčí o tom aj nový bilbord značky Bio Growshop. Ide o firmu zaoberajúcu sa pestovaním plodín a rastlín aj pod umelým osvetlením.  

Zobraziť celú galériu (6)
zdroj: Marek Lavčák

V ich ponuke nájdeš umelé osvetlenie, hydroponické systémy, kvalitné substráty, 100% Bio hnojivá a zjavne aj rôzne druhy semien. Práve tento druh tovaru je zjavne pre Bio Growshop kľúčový, nakoľko je na ich reklame nosným prvkom. Ich reklama upozorňuje na otvorenie novej predajne v Košiciach a nesie odvážny claim: „Obchod plný semena.”

JBM Pokuty

Táto reklama ešte pred časom zaujala prinajmenšom celé Michalovce. Pri hlavnej ceste sa objavil bilbord, ktorý mnohých ľudí pobavil, no našli sa aj taký, ktorí pri pohľade naň zúrili.

Zobraziť celú galériu (6)
zdroj: Anti Radar Michalovce

Nápis JBM Pokuty má byť podľa autora reklamy skratka z vety „Jasné, Budú Menšie Pokuty“. Nie každý však reklamu na antiradar pochopil takto. Posvietila si na ňu policajti i Slovenská obchodná inšpekcia. Mladý podnikateľ, ktorý sa venuje aj predaju autofólii a denných svetiel vraj nikoho nenabádal na protizákonnú činnosť. Podnikateľ zdôrazňuje, že predaj antiradarov nie je zakázaný a že propaguje len bezpečnú jazdu bez pokút.

ASAPRINT

Tento bilbord predstavila firma Asaprint, ktorá sa zaoberá digitálnou tlačou. Keď chceli svoje služby spropagovať a do ulíc nasadiť reklamu, zistili, že tými najhoršími klientmi sú oni sami. Ich cieľom bolo odkomunikovať, že zákazníkom ponúkajú naozaj širokú paletu produktov.

Nakoniec na bilborde len zo zábavy použili slovo Kajnšmetke. Niekto bilbord odfotil a nahral na Facebook stránku Kajšmentke. Tá ho zdieľala viac ako 45 tisíc fanúšikom. Post mal viac ako 900 likov a 40 zdieľaní.

Klenoty Aurum

Cieľom tejto  kampane bolo upo­zor­niť na novú a zá­ro­veň ce­novo do­stupnú po­nuku bri­lian­to­vých šper­kov, ktoré po­núka slo­ven­ské kle­not­níc­tvo Kle­noty Au­rum. Značka v kam­pani po­u­ží­va vy­hviez­dič­ko­vané vul­ga­rizmy, ktoré zaujmú už na prvý pohľad.

Značka šperkov sa však obhajuje, že len v jed­nom zo zá­klad­ných 11 vi­zu­álov kam­pane po­u­žili slovo ko*ot, ktoré sa podľa zástupcov tejto značky po­kojne môže čí­tať aj ako vul­ga­riz­mus, alebo aj ako úplne iné slovo.

Zobraziť celú galériu (6)
zdroj: Klenoty Aurum

„Ak v ňom nie­kto vidí vul­ga­riz­mus, tak asi ne­môže proti tomu vi­zu­álu pro­tes­to­vať, lebo tým po­tvr­dzuje, že je prav­divý a sku­točne pri­po­mína re­álnu mož­nosť kon­ver­zá­cie. A ak v ňom či­ta­teľ vul­ga­riz­mus ne­vidí, tak je to tiež dobre, lebo zjavne by po­dobné slovo v ži­vote ne­pou­žil a na­šťas­tie ho po­tom ni­jak nemá ako urá­žať,” dodávajú.

Sadkay

Ďalším skvelým príkladom, ako poňať reklamu netradične, s využitím aktuálneho diania, je firma Sadkay, ktorá ponúka sedacie súpravy na mieru. Cieľom kampane bolo zvýšiť povedomie o značke, ktorá má malý rozpoečt na reklamu. Rozhodli  sa teda, že pôjdeme do veľmi výraznej kreatívy, aby vedeli získať aj určitý komunikačný presah nad rámec platených médií. A podarilo sa.

Tieto reklamy sú dokonalým príkladom že niekedy sa netreba báť vystúpiť z radu. Treba byť iný, komunikovať sviežo, chytať sa aktuálnych tém a trošku sa aj zabávať. Ľudia vždy ocenia komunikáciu, ktorá nie je klišé.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech