7 videí, kto­ré sta­čí vidieť a vie­te všet­ko

Peter Kováč / 10. septembra 2014 / Tech a inovácie

Veľ­ký deň App­le sa okrem nových pro­duk­tov nie­sol v duchu bez­ná­dej­ne poka­ze­né­ho live stre­a­mu. Okrem seka­nia a pada­nia web strán­ky sme mali mož­nosť počú­vať aj Čín­sky dabing. Pre­to sme pre vás pri­pra­vi­li sériu videí, kto­ré pev­ne verím vám sekať nebu­dú a ak áno, tak len kvô­li vám. :)

Zdroj: thvrg

Pridať komentár (0)