Absolventi slovenských vysokých škôl s podozrivo získaným titulom oň budú môcť oficiálne prísť

  • Rektori vysokých škôl získajú novú kompetenciu
  • V prípade plagiátorstva alebo spáchania trestného činu, budú mať možnosť odňať akademický titul
danko
pexels.com
  • Rektori vysokých škôl získajú novú kompetenciu
  • V prípade plagiátorstva alebo spáchania trestného činu, budú mať možnosť odňať akademický titul

Ministerstvo školstva zareagovalo na celoslovenský škandál týkajúci sa získavania titulov v našej krajine. Výsledkom je rozhodnutie predložiť novelu vysokoškolského zákona, ktorá bude upravovať odoberanie neoprávnene získaných vysokoškolských titulov.

Ministerstvo zdôrazňuje, že za kvalitu štúdia a kvalitu vysokoškolských prác budú naďalej zodpovedné vysoké školy. Novela má mať za cieľ vyplniť určité právne vákuum v oblasti autorských práv a odnímania titulov.  

Taktiež bude presne určovať okolnosti, za ktorých môže dôjsť k odňatiu titulu. Dôvodom má byť napr. odsúdenie za trestný čin, porušenie priemyselných či autorských práv, falšovanie výsledkov výskumu, ale aj skutočnosť, ak prácu napíše iná osoba.

Politológovia v tejto súvislosti pripomínajú, že pod opakujúce sa prípady plagiátorstva sa čiastočne podpisuje aj vysokoškolský systém. „Na školy je vyvíjaný tlak, aby publikovali čím viac, pretože sa od toho odvíja ich financovanie v oblasti vedy a výskumu. Zverejnenie článku v prestížnom časopise však trvá mesiace. Je tam dlhé posudzovanie, často dvaja až piati recenzenti posudzujú článok. Mal by sa zmeniť aj tento systém, keď chceme komplexne riešiť problém plagiátorstva.“ 

Po prijatí novely sa Slovenská republika zaradí ku krajinám, v ktorých bude odoberanie neprávoplatne získaných titulov upravené legislatívou.

Osud titulov absolventov, v rukách rektorov

Konanie o odňatí bude možné začať do troch rokov odo dňa právoplatného odsúdenia absolventa, prípadne desať rokov odo dňa riadneho skončenia štúdia, vykonania rigoróznej skúšky či udelenia titulu docent a profesor. Podnet na prešetrenie môže dať akademický senát vysokej školy alebo fakulty, kde dotyčný získal vzdelanie. Iniciatívne môže byť aj ministerstvo školstva.

Osoba, ktorá o titul právoplatne príde, je povinná vrátiť príslušné doklady o absolvovaní štúdia. V prípade, že tak neurobí, dopustí sa priestupku. Zaň možno udeliť pokutu do 5 000 eur. Novela zákona o vysokých školách má taktiež garantovať, že tituly nebudú môcť byť neoprávnene odňaté. Zdá sa však, že ministerstvo chce vďaka tejto novinke určitým spôsobom ochrániť aj všetkých svojich ľudí. Po novom by sa podľa ministerstva tituly nemali stávať cieľom politického boja a škandalizácie.

Ako uviedla ministerka školstva Martina Lubyová v súvislosti s aktuálnou situáciou: „Osobne vítam iniciatívu na zostavenie komisie, ktorá sa bude zaoberať rigoróznymi prácami na Univerzite Matej Bela v Banskej Bystrici. Je však potrebné si uvedomiť, že ani tejto komisii neprináleží vynášanie súdov o plagiátorstve akejkoľvek rigoróznej práce. Komisia môže navrhnúť odporúčania napríklad pre zvýšenie kvality procesov, čo je všeobecne prospešný cieľ, už aj s ohľadom na to, že v rámci nedávno schváleného zákona o kvalite vysokých škôl sa bude klásť zvýšený dôraz na inštitucionálnu kvalitu poskytovania vzdelania.“

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK