Adam Šakový maľuje obrazy bez dotyku. Pri pohľade na jeho tvorbu sa človek cíti zmätene

  • Novodobý slovenský umelec, ktorého technika zaujala porotcov na mnohých medzinárodných súťažiach.
haha
youtube.com/adamsakovy.sk
  • Novodobý slovenský umelec, ktorého technika zaujala porotcov na mnohých medzinárodných súťažiach.

Adam patrí k maliarom takzvanej novej generácie, ktorí vidia za maľbou obrazov viac ako len plátno a štetec. Práve Adamovi sa podarilo do svojej tvorby úspešne zakomponovať technológiu, nové média a v neposlednom rade kus záhadnosti.

Väčšina maliarov začína svoj tvorivý proces s výberom tých správnych farieb, ich miešaním a podobne. U Adama to takto nefunguje, jeho odrazovým mostíkom je fotografia. Vo svojej analógovej ale aj digitálizovanej podobe zaujíma pozíciu predobrazu jeho maľby.

foto:adamsakovy.sk

Pri pohľade na jeho prácu je jasné, že prostredie maľby aj fotografie pre Šakovského predstavuje oblasť, v ktorej sa pohybuje s veľkou istotou. Neustále sa pritom snaží zdokonalovať techniky, ktoré potom vedú k iluzívnym dojmom.

Zámerne narába s fotografiou, ktorá vykazuje nedokonalosti v kompozícii alebo vo svetelnej expozícii. Obrazy navyše pri maľovaní vrství cez seba, evokujúc techniku dvojexpozície, ktorá často vzniká náhodne. Dosahuje tak dojem dejovosti, ktorá nastáva pri rekonštruovaní okamihov zachytených na plátne.

foto:adamsakovy.sk

Divák si kladie otázku – na čo sa vlastne díva? Prekonávanie špecifických prekážok zvolených médií a technológií ich prenosu sa stáva jeho ústredným umeleckým problémom.V divákovi cielene vyvoláva pochybnosti, či sa pozerá na maľbu fotografie, alebo na fotografiu niečoho namaľovaného – prípadne na oboje naraz. Námety spracováva s veľkou jemnosťou. Dešifrovanie jednotlivých plánov, priestorov a postáv sa stáva momentom, ktorý ťa vtiahne do hry a vyvoláva u teba pocit priamej účasti na vytváraní obrazu.

„Doslovný prepis fotografie je v mojej práci prítomný vo väčšine malieb. Vytváranie takýchto zástupných objektov a ich odhaľovanie poukazuje na problematiku dekódovania obrazových informácií a ich interpretácii a reinterpretácii,“ vyjadril sa Adam na svojej stránke.

foto:adamsakovy.sk

V posledných rokoch takmer výhradne používa techniku “air brush”, ktorá sama o sebe vznikla na retuš fotografií alebo ich dopĺňanie. S touto technikou Adam dopĺňa obrazy, až do tej miery, že z čistého papiera vznikne ilúzia fotografie.

V tvorbe tohto šikovného maliara často natrafíš aj na maľby zvierat, obzvlášť oviec. Tie z časti reflektujú obraz dnešnej spoločnosti.

foto:adamsakovy.sk

„Podobne ako v antických bájkach som aj ja pracoval so zástupným znakom. Prostredníctvom zvieracích portrétov som spracovával tému vzťahu jednotlivca k skupine, skupiny k jednotlivcovi a tému zovšeobecnovania a vyčleňovania. Všadeprítomná je aj formálna zámena médií spôsobujúca zneistenie.“

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech