Ako vybrať vhodný motorový kondenzátor pre konkrétnu aplikáciu

pcb-4667605_1280
WhitePress

Elektrické obvody zariadení a spotrebičov sa skladajú z celej škály súčiastok a prvkov plniacich v konkrétnom obvode svoji špecifickú funkciu. V závislosti na tom, akým spôsobom pôsobia na prúdové charakteristiky a prevádzku obvodu sa rozlišuje niekoľko druhov súčiastok, ktoré sa primárne chovajú aktívne alebo pasívne, prípadne môžu mať výhradne konštrukčnú alebo inú funkciu.

Aktívne prvky priamo ovplyvňujú prúdové charakteristiky a menia ich hodnotu, pasívne obvykle zaisťujú stabilitu alebo pôsobia iba ak nastanú neštandardné podmienky. Medzi pasívne elektrické súčiastky patria i kondenzátory, ktoré sa implementujú do obvodu najmä s cieľom akumulovať energiu a vracať ju naspäť do obvodu v prípade kolísajúceho napätia, prerušenia dodávky alebo pre podporu rozbehu motora. Využitie kondenzátorov je veľmi široké a aplikujú sa v jemnej elektrotechnike i vo väčších hardwaroch. Jednou z hlavných aplikácií sú motorové kondenzátory, ktoré podporujú prevádzku elektromotorov.

Typy motorových kondenzátorov

Motorové kondenzátory sa štandardne členia s ohľadom na to, v akej fáze prevádzky elektromotoru sú využívané a či sa zapojujú v jednej alebo v troch fázach. Rozoznávame tak kondenzator jednofázový (pre použitie v bežných spotrebičoch) alebo trojfázový pre náročnejšie samostojné zariadenia. Základný systém členenia kondenzátorov potom zahrnuje ich aplikáciu, a to vo forme kondenzátora:

  • behového
  • rozbehového

Behový kondenzátor je určený k stabilizácii napätia v rozvode, ktoré udržuje na požadovanej úrovni. Rozbehový kondenzátor zvyšuje hodnotu napätia pri zapojení a podporuje tak rozbeh motora, ktorý v úvodnej fáze prevádzky vyžaduje vyššie hodnoty prúdových charakteristík a veľký točivý moment.

Výber vhodného kondenzátora

Pri výbere vhodného typu kondenzátora pre vybranú aplikáciu je tak potrebné sa orientovať podľa uvedených typových charakteristík, teda funkcie a spôsobu zapojenia, a potom podľa kapacity súčiastky. Primárne je teda nutné sa orientovať podľa popisu súčiastky, ktorý udáva menovitú kapacitu s toleranciou, rozmerové prevedenie a klimatické podmienky použitia. Ďalšie charakteristiky, ktoré je potreba sledovať, sú prvky pre zapojovanie – jednotlivé typy kondenzátorov sa medzi sebou odlišujú výstupmi, ktoré môžu mať napríklad podobu nožových konektorov, svorkovnice apod. Pri výbere je tak najskôr nutné vybrať vhodný typ súčiastky nielen podľa funkcie, ktorú bude plniť, ale aj podľa požiadaviek zapojenia a prevádzky v obvode, tzn. so špecifickými výstupmi systémom krytia podľa záťaže okolia a rozmerov, tak aby sa súčiastka do zariadenia vmestila. Napokon je potrebné stanoviť rozsah kapacity a teda výkon kondenzátora. Správne určenie výkonu je dôležité pre fungovanie elektromotora – ak použijete silnejší kondenzátor môže spôsobiť preťaženie systému a obvod zničiť, slabší naopak nemusí plniť zvolenú funkciu dostatočne.

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech