Ako zo seba spra­viť somára za 2 minúty? HTC vie ako na to.

Luky Gašparík Sr. / 3. február 2015 / Business

HTC chcelo spra­viť coolový Hip-Hopový video klip a vyšlo z toho toto :). Apple a Sam­sung sa môžu smie­chom potr­hať.

Videl som už vše­ličo, ale toto tromfne aj tú naj­hor­šiu paró­diu. Aj keď v podaní rap­pera Doca G to ako paró­dia mys­lené nebolo. Video bolo sme­ro­vané sko­rej na zosmieš­ne­nie Applu a Sam­sungu, ktorí sa ku koncu dňa, môžu len iro­nicky pous­miať.:) 

Zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)