Akýkoľvek výrub bez súhlasu ochranárov by mal byť v slovenských národných parkoch už čoskoro zakázaný

  • Zdá sa, že slovenským lesom svitá na lepšie časy
  • Nová navrhovaná legislatíva z dielne MŽP totiž zakazuje plošné výruby v chránených územiach a do rúk štátnych ochranárov dáva silnejšie právomoci
say (3)
pixabay.com, unsplash.com
  • Zdá sa, že slovenským lesom svitá na lepšie časy
  • Nová navrhovaná legislatíva z dielne MŽP totiž zakazuje plošné výruby v chránených územiach a do rúk štátnych ochranárov dáva silnejšie právomoci

Ministerstvo životného prostredia prostredníctvom novely zákona o ochrane prírody posilňuje ochranu národných parkov Slovenska. Nová legislatíva vyslovene zakazuje plošné výruby v chránených územiach a do rúk štátnych ochranárov dáva reálne právomoci spravovať národné parky.

„Naše národné parky dlho trpia tým, že sa nenastavili jasné legislatívne pravidlá. Verím, že teraz sa nám to podarí a ten desaťročia trvajúci stav otočíme v prospech ochrany prírody. Považujem to za prvý krok, ale viac ako významný,“ vyhlásil v tlačovej správe podpredseda vlády a minister životného prostredia SR László Sólymos.

Medzitým v Nízkych Tatrách. Posledný strom úspešne vyrúbaný, teraz už zostáva len pochopiť že peniaze sa naozaj jesť nedajú.

Gepostet von Karol Kaliský am Mittwoch, 22. Mai 2019

Okrem zákazu plošných výrubov v národných parkoch, Štátna ochrana prírody SR prvýkrát od svojho vzniku získa kompetencie, ktoré jej existenčne chýbajú. Po vstúpení novej legislatívy do platnosti totiž štátni ochrancovia dostanú právo veta pri akomkoľvek zásahu do lesných porastov na týchto vzácnych územiach. Podmienky Štátnej ochrany prírody SR budú pri plánovanej, ale i pri náhodnej ťažbe totiž záväzné. Inými slovami, akýkoľvek výrub bez súhlasu ochrancov prírody bude nezákonný.

PRVÉ ÚSPECHY: Vďaka dlhoročnej snahe o ochranu starých lesov (v ktorých ešte prežívajú posledné hlucháne hôrne) sa…

Gepostet von My sme les am Mittwoch, 15. Mai 2019

Dnes štátni ochranári môžu výrubom zabrániť takmer výlučne v najvyššom – piatom stupni ochrany. Tie sú v národných parkoch zastúpené minimálne. Vďaka pripravenej novele sa táto ich právomoc rozširuje na celé územie národných parkov. Do tretice novela právne zakotvuje aj záväzok dosiahnuť stav bez zásahu spravidla najmenej na polovici územia národných parkov.

NP MALÁ FATRA dnes!! Z Vrátnej je mesačná krajina. Celé je to dôsledok "v súlade so zákonom". Bude sucho, pôda mizerná…

Gepostet von My sme les am Dienstag, 26. März 2019

Zmeny prichádzajú v hodine dvanástej

Novinky z dielne ministerstva životného prostredia Slovensko potrebovalo ako soľ. Veď len nedávno Európska komisia dospela k záveru, že Slovensko nezabezpečuje náležitú ochranu európsky významných častí prírody a preto zaslala našej krajine formálnu žiadosť o dodržiavanie práva EÚ.

Aj vy ste sa boli v nedeľu prejsť? My posielame srdečný pozdrav z Tatranského národného parku, z cesty na Brnčalku…

Gepostet von My sme les am Sonntag, 23. September 2018

Európska komisia vo svojom stanovisku Slovensku vytýkala, že neprijalo primerané opatrenia, aby zabránilo poškodeniu biotopov hlucháňa hôrneho a významnému narušeniu jeho populácie, a teda náležite neuplatnilo európsku smernicu o biotopoch.

Európska komisia pritom od Slovenska naliehavo očakáva zásadné zmeny v ochrane lesov. Slovensko tak vlastne musí neodkladne prijať také opatrenia, ktoré budú garantovať reálnu a dlhodobú ochranu vzácnych a jedinečných území slovenskej prírody.

zdroj: TS MŽP, mysmeles.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech