Aplikácia, ktorá zjednocuje Nepočujúcich na celom svete.

  • Mnohí z nás vôbec netušili, že na svete je viac ako 360 miliónov Nepočujúcich a že Nepočujúci z USA sa nedokáže dohovoriť s Nepočujúcim z Ázie bez toho, aby sa naučil jeho posunkovú reč. Tento problém prichádza riešiť nová aplikácia JustInSign, ktorá búra bariéry a zjednocuje Nepočujúcich na celom svete. Naše otázky zodpovedal Richard Szitás, spoluzakladateľ projektu.
image_1416931529.png
  • Mnohí z nás vôbec netušili, že na svete je viac ako 360 miliónov Nepočujúcich a že Nepočujúci z USA sa nedokáže dohovoriť s Nepočujúcim z Ázie bez toho, aby sa naučil jeho posunkovú reč. Tento problém prichádza riešiť nová aplikácia JustInSign, ktorá búra bariéry a zjednocuje Nepočujúcich na celom svete. Naše otázky zodpovedal Richard Szitás, spoluzakladateľ projektu.

 

Dopočuli sme sa, že plánuješ spustiť appku pre Nepočujúcich. O čo pôjde?

Áno, vyvinuli sme aplikáciu s názvom JustInSign. Jedná sa o jednotnú posunkovú reč, ktorej cieľom je zabezpečiť bezbariérovú komunikáciu Nepočujúcich z celého sveta. Možno mnohí z nás netušia, že Nepočujúci z USA sa nedokáže dohovoriť napríklad s Nepočujúcim z Ázie bez toho, aby sa naučil jeho posunkovú reč. Celý projekt by mal osloviť taktiež ľudí, ktorí majú záujem naučiť sa posunkovú reč a osvojiť si ho ako svoj nový jazyk pre ďalšie využitie v bežnom, ale i vo svojom profesionálnom živote.

 

 

Ak to správne chápem, chceš zjednotiť Nepočujúcich prostredníctvom globálnej znakovej reči. Ako Ťa takýto projekt napadol?

Bol som pri natáčaní slovenských posunkov pre internetový elektronický videoslovník, ktorý vznikol z potreby a iniciatívy Nepočujúcich. Toto bolo pre mňa inšpiráciou. A podľa reakcii samotných Nepočujúcich vieme, že sme sa rozhodli ísť správnym smerom. S nadšením sa vrhli do natáčania posunkov i do spolupráce na ďalších aktivitách v súvislosti s testovaním, propagáciou a prezentáciou aplikácie. Majú skúsenosti i zo zahraničia a sú si vedomí potreby dorozumieť sa a zjednotiť sa. A my im v tom prostredníctvom aplikácie chceme byť nápomocní.

 

Koľko znakov obsahuje taká globálna znaková reč?

Aktuálne aplikácia obsahuje vyše 3 000 slov. Do budúcna plánujeme natočiť ďalšie posunky a obsah aplikácie neustále aktualizovať. Taktiež pre mnoho slov tohto komunikačného systému neexistuje jeden konkrétny posunok, ale na vysvetlenie sa používa viacero znakov, prípadne dané gesto má význam iba v konkrétnom kontexte. Posunky sa tiež vyvíjajú a vznikajú nové. Našou snahou je všetko toto v aplikácii zohľadňovať.

 

Prečo si myslíš, že bude mať u Nepočujúcich úspech?

Už počas samotného natáčania sme mali zo strany Nepočujúcich pozitívne ohlasy. To sa nám potvrdilo i pri testovaní aplikácie. Spoločne s Nepočujúcimi sa podieľame na tvorbe edukačného nástroja, ktorý pomôže riešiť ich komunikačnú bariéru mimo územia Slovenska, napríklad na medzinárodných stretnutiach, festivaloch, konferenciach či táboroch. Vďaka aplikácii sa budú môcť nie len dorozumieť, ale lepšie pochopiť a zjednotiť.

 

 

 

 

Kedy plánujete appku spustiť?

Naša aplikácia je už druhý týždeň voľne prístupná k stiahnutiu. Oficiálne predstavenie aplikácie médiám je naplánované na utorok, 02. 12. 2014.

 

Na akých platformách bude fungovať?

Aplikácia JustInSign je vyvinutá pre všetky smartfóny a tablety s operačným systémom iOS. Okrem lekcií a balíkov zdarma, obsahuje aj platené lekcie a balíčky, ktoré sú akýmsi „kurzom“ pre pokročilých. Po úspešnom uvedení na trh na tejto platforme sa už teraz zaoberáme myšlienkou rozšíriť pole pôsobnosti aj na Android.

 

Poďme trošku aj k businessu. Vytvoriť medzinárodný komunikačný systém, ktorý bude spojený s aplikáciou JustInSign je zrejme finančne náročný projekt. Na koľko odhaduješ návratnosť investície?

Impulzom na spustenie projektu bola na jednej strane snaha pomôcť komunite Nepočujúcich, na druhej strane veľký potenciál vzhľadom k unikátnosti aplikácie. V neposlednom rade zavážila aj skutočnosť, že na svete je neuveriteľne veľké množstvo ľudí s poruchou sluchu. Je to pre nás dlhodobý projekt, ktorý plánujeme neustále zveľaďovať. Návratnosť v tejto fáze odhadujeme na 2 až 3 roky.  

 

Je ešte nejaká pikoška zo zákulisia, ktorú nám môžeš prezradiť?

Vzhľadom na charakter aplikácie sa nám podarilo nadviazať kontakt na známu americkú osobnosť, ktorá prejavila záujem o spoluprácu s JustInSign. Vyzerá to sľubne, nechcem však predbiehať, v každom prípade by nám to veľmi pomohlo k povedomiu našej snahy pomôcť komunite Nepočujúcich celosvetovo.

 

 

Viac info nájdete na justinsignapp.com/sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech