App­ka, kto­rá nahra­dí vašu pamäť

Luky Gašparík jr. / 27. októbra 2014 / Business

K stia­hnu­tiu je už mno­ho apli­ká­cii, kto­ré nahrá­dza­jú „tová­ren­ské“ apli­ká­cie App­lu, ako sú naprí­klad kalen­dár, emai­lo­vý kli­ent ale­bo cha­to­va­cie apli­ká­cie. Žiad­na apli­ká­cia tre­tí­ch strán sa však dopo­siaľ nesna­ži­la nahra­diť apli­ká­ciu na sku­toč­né vola­nie, až dote­raz.

Humin kombinuje kontakty, volanie, a odkazovú schránku do jednej aplikácie, ktorá využíva kontextové informácie na určenie vašich najdôležitejších kontaktov.

 

Ankur Jain, zakladateľ a CEO spoločnosti Humin, je presvedčený o tom, že užívatelia smartphonov majú v dnešnej dobe obrovský chaos vo svojich kontaktoch a vo veľa prípadoch dokonca ani nevedia o koho sa jedná alebo kde konkrétnu osobu stretli. Situáciu prirovnáva k chaosu, aký vládol na internete v 90. rokoch minulého storočia.

 

 

Po spustení Huminu sa vám navrchu objavia ľudia, ktorí bývajú neďaľeko od vás, ľudia ktorých ste si v poslednej dobe pridali a ľudia, s ktorými ste často v kontakte. Aplikácia dokáže v reálnom čase reagovať na váš pohyb, to znamená, že keď prídete na nové miesto, tak na popredné miesta sa dostanú aj ľudia, ktorí sú momentálne nablízku.

 

Humin však ide ešte o krok ďalej a to v prípade, že si pridávate ľudí priamo prostredníctvom tejto aplikácie. To vám umožní okrem základných informácií, ako je telefónne číslo a email, uložiť aj informáciu o tom, pri akej príležitosti a kde ste danú osobu stretli.

 

 

Tím Huminu vyvíjal aplikáciu viac ako rok a pol a iba pred pár mesiacmi sprístupnil aplikáciu niektorým zamestnancom spoločnosti Fortune 100. Pre bežných používateľov by sa mala aplikácia svojho debutu dočkať v priebehu pár týždňov. CEO Huminu Ankur Jain potvrdil, že spočiatku bude aplikácia dostupná iba pre iOS. Neskôr sa však chcú zamerať aj na používateľov Androidu a najmä na používateľov Google Glass, pre ktorých by táto aplikácia znamenala úplne iný rozmer stretávania sa s ľuďmi.

 

Len si predstavte, že stretnete niekoho len tak na ulici a pred očami sa vám okamžite objaví detailný výpis informácií o danej osobe.

 

 

 

 

 

 

zdroj: recode.net

Pridať komentár (0)