Appka, ktorá vám odráta čas do smrti!

Kika Besedičová / 2. november 2014 / Business

Ak ste tak zve­daví, že sa už neviete doč­kať koľko dní vám zostáva…, tak s touto mega cool app­kou sa to veľmi rýchlo dozviete. :)

Odpo­čí­ta­va­nie do vašej odha­do­va­nej smrti sa navyše dá umiest­niť aj ako wid­get do noti­fi­kač­nej lišty, čo zaručí, že to budete mať pred očami tak­mer stále. Čo viac si môžete želať :). Okrem toho Dead­line appka pod­po­ruje inter­grá­ciu s ios Health­Kit, takže si podľa neho môžete zlep­šiť váš životný štýl a pri­dať si tak pár mesia­cov, prí­padne rokov k vášmu dead­linu navyše.

Ak vás táto appka zau­jala môžete si ju zakú­piť priamo v App Store za 89 cen­tov.

Neza­bú­dajte! Jedná sa len o hrubý odhad algo­ritmu, ktorý dúfajme nie je až tak dobre nakó­dený. :)

your iPhone’s “Today” view. Deadline app

Zdroj: busi­nes­sin­si­der

Pridať komentár (0)