Architekt navrhol dokonalý interiér, ktorým by sa mali inšpirovať slovenské knižnice

  • Tento článok je o tom, ako môžu dve vety v podmienkach poskytnutia dotácie pre knižnice od Fondu na podporu umenia pomôcť architektovi k spolupráci s verejnou inštitúciou
  • Aj toto je spôsob, akým môže štát vytvoriť prostredie pre vznik kvalitnejšej architektúry verejných budov
  • Chcel by som v nasledujúcich riadkoch a obrazovej prílohe reflektovať zaujímavú príležitosť spolupracovať s verejnými inštitúciami - mestskými knižnicami pri definovaní koncepcie ich interiérových priestorov
  • Spracoval som návrh obnovy interiéru postupne pre mestskú knižnicu v Modre a v Senci
nova kniznica
Archinfo.sk
  • Tento článok je o tom, ako môžu dve vety v podmienkach poskytnutia dotácie pre knižnice od Fondu na podporu umenia pomôcť architektovi k spolupráci s verejnou inštitúciou
  • Aj toto je spôsob, akým môže štát vytvoriť prostredie pre vznik kvalitnejšej architektúry verejných budov
  • Chcel by som v nasledujúcich riadkoch a obrazovej prílohe reflektovať zaujímavú príležitosť spolupracovať s verejnými inštitúciami - mestskými knižnicami pri definovaní koncepcie ich interiérových priestorov
  • Spracoval som návrh obnovy interiéru postupne pre mestskú knižnicu v Modre a v Senci
Autor projektu: Mgr. art. Matúš Bišťan

Priestory obidvoch knižníc sú súčasťou väčších budov – kultúrnych domov – a nachádzajú sa na prvom nadzemnom podlaží. V Modre je to klasicistická stavba z obdobia socialistického realizmu od významného architekta Artúra Szalatnaia-Slatinského, v Senci ide o pôvodne modernistický kultúrny dom s kinosálou, ktorý bol v roku 2006 rekonštruovaný (pribudlo podkrovie s vikiermi a farebné fasády).

V Modre bolo treba nanovo premyslieť dispozíciu knižnice v priestoroch, ktoré na tento účel slúžia už dlhšie, v Senci sa vyčlenil nevyužívaný priestor kultúrneho domu na nové oddelenie náučnej literatúry, ktoré rozšíri existujúce priestory mestskej knižnice. Na približne podobnej ploche (v Modre 170 m2, v Senci 150 m2) som sa pokúsil zamyslieť nad flexibilitou priestorov symetrickej sorelovskej dispozície (Modra) a monolytického skeletu (Senec).

Pre architektov na Slovensku stále nie je jednoduché dostať sa k práci pre verejnú inštitúciu. Príklad, ako môže úradník pomôcť vytvoriť podmienky na to, aby vznikol dopyt po architektonickom uvažovaní, ukázal Fond na podporu umenia (FPU).

Viac podobných článkov nájdeš na Archinfo.sk

Spolupráca s pracovníkmi mestských knižníc v Modre a v Senci bola podľa slov architekta Matúša Bišťana naozaj obohacujúca skúsenosť. Stretol sa s ľuďmi, ktorí svojej práci rozumejú, považujú ju za dôležitú a do práce chodia radi. Často sú ochotní pracovať nad rámec svojich povinností, záleží im na tom, aby knižnica nestagnovala. Rozmýšľajú nad tým, ako sa fungovanie tradičnej inštitúcie postupne mení a čo treba urobiť, aby bola stále atraktívna.

(Napríklad v Senci mu riaditeľka knižnice vysvetľovala, ako knižnica nahrádza klubové priestory pre školákov, ktorých rodičia sa z práce vracajú až večer. Deti sa zo školskej družiny presunú do knižnice a tam trávia čas až do večerných hodín.) Veľmi pozitívne bolo pre neho sledovať, že napriek tomu, že títo ľudia knižnici rozumejú, sú otvorení návrhom architekta a nebránia sa zmeniť zaužívané postupy, ak to pomôže pritiahnuť ľudí a zatraktívniť priestor. Kľúčová skutočnosť v tomto procese bola podpora pracovníkov obidvoch knižníc zo strany riaditeľov kultúrnych centier, pod ktoré tieto knižnice patria.

Zobraziť celú galériu (3)
zdroj: Návrh - vizualizácia - Senec

Samotné architektonické riešenie vychádzalo z daností priestoru. V Modre sa autor snažil dať do súladu symetrickú dispozíciu priestorov s fungovaním knižnice. Dvere do hlavnej miestnosti  v strede, ktorá má vyšší strop aj väčšie okná, sa nepoužívajú. V celom priestore tejto reprezentatívnej miestnosti sú vysoké regály. Do knižnice sa vstupuje v najvzdialenejšom bode od schodiska, vôbec sa nevyužíva veľkorysý priestor foyeru, z ktorého je prístup aj na balkón spoločenskej sály. V návrhu obnovil dvere do hlavnej miestnosti ako vstupné do knižnice a do reprezentatívnej miestnosti situoval knihovnícky pult aj čitáreň. Regály otvorených fondov sú potom symetricky rozmiestnené vo vedľajších miestnostiach. Premiestnil sa tiež priestor detskej čitárne a kancelárie, aby sa dosiahlo čo najracionálnejšie usporiadanie priestorov. Súčasťou návrhu bolo aj preriešenie priestoru foyer – jeho presvetlenie a umiestnenie kaviarne s vizuálnym kontaktom do čitárne a detskej miestnosti.

Zobraziť celú galériu (3)
zdroj: Návrh - vizualizácia - Senec

V Senci je po vybúraní priečok na nové oddelenie náučnej literatúry vyčlenený jeden pozdĺžny priestor s pásovým oknom a skeletovým nosným systémom. Keďže v priestore s plochou 150 m2 treba uskladniť 15 000 zväzkov, hlavnou výzvou projektu je vymyslieť riešenie, ktoré nezaplní celý priestor regálmi. V rámci knižnice by totiž mala byť tichá študovňa, priestor na prácu s počítačom a otvorený priestor, kde je možné usporiadať menšie podujatia (do 30 ľudí). Základným prvkom interiéru je zaoblený regál, ktorý svojím tvarom rozčleňuje vyššie spomenuté zóny. Tam, kde má regál najväčší polomer, vzniká čitáreň s výhľadom na mesto a dobrým svetlom – to je priestor pre verejné podujatia. Priestory, ktoré vyčleňuje menší polomer regálu, sú počítačové pracovisko a tichá študovňa. Tieto priestory sú zároveň oddelené od čitárne a od okna a osvetlené umelým osvetlením. Slúžia na sústredenú prácu. Zaoblený regál má výšku 2,2 m a kapacitu 8 000 kníh. Ďalších 9 000 zväzkov bude umiestnených do vstavaných regálov na celú výšku miestnosti pri troch obvodových stenách priestoru. Súčasťou oddelenia bude aj knihovnícky pult v rovnakom materiálovom prevedení ako zaoblený regál.

Zobraziť celú galériu (3)
zdroj: Návrh - vizualizácia - Senec

Komisia FPU nakoniec rozhodla, že projekt knižnice v Modre nepodporí, zatiaľ čo knižnica v Senci získala maximálnu možnú dotáciu. Spolupráca s knižnicou v Senci potom pokračovala ďalej cez fázu realizačného projektu interiéru a trvá doteraz v podobe autorského dozoru realizácie stavby. Interiér by mal byť dokončený v priebehu prvého polroka 2019.

Zdroj: Archinfo.sk

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech