Autá v Bratislave už nebude odťahovať súkromná firma. Kto bude náhradou?

  • Od začiatku februára bude odťah vozidiel zabezpečovať Dopravný podnik Bratislava
  • Odťahovú službu totiž v súlade so zákonom môže zabezpečovať len hlavné mesto
BeFunky-collage-4
TASR
  • Od začiatku februára bude odťah vozidiel zabezpečovať Dopravný podnik Bratislava
  • Odťahovú službu totiž v súlade so zákonom môže zabezpečovať len hlavné mesto

Autá v Bratislave už nebude odťahovať súkromná firma. Od začiatku februára bude odťah vozidiel zabezpečovať Dopravný podnik Bratislava, informuje o tom v tlačovej správe.

Hlavné mesto, ako správca miestnych komunikácií, poverilo odťahovaním motorových vozidiel v roku 2005 DPB. Ten v roku 2014 uzatvoril koncesnú zmluvu na odťahovú službu so spoločnosťou Car Towing, a. s., čím preniesol povinnosť odťahovať motorové vozidlá na túto spoločnosť.

Takéto riešenie však od začiatku narážalo na viaceré rozporuplné názory právnej praxe a vyvolávalo pochybnosti. Odťahovú službu totiž v súlade so zákonom môže zabezpečovať len hlavné mesto alebo právnická osoba ním založená alebo zriadená.

zdroj: TASR

Účinnosť od začiatku februára

S ohľadom na uvedené sa hlavné mesto a DPB dohodli na tom, že odťahy motorových vozidiel bude pre hlavné mesto opäť zabezpečovať DPB. Na tento účel uzatvoril DPB a hlavné mesto s účinnosťou od 1. 2. 2020 Zmluvu o zabezpečovaní odťahovej služby na obdobie 12 mesiacov. 

Dopravný podnik Bratislava bude odťahy áut zabezpečovať tromi odťahovými vozidlami. Príjem za odťahy bude priamo príjmom hlavného mesta, ktoré bude DPB preplácať oprávnené náklady, reálne vynaložené na zabezpečovanie činnosti odťahovej služby. Súdne vymáhanie nákladov za odťah od osôb, ktoré ich dobrovoľne neuhradia, bude realizovať priamo hlavné mesto. 

Čítaj viac TU>>Bratislava posúva hranice transparentnosti

Takéto nastavenie vzájomných práv a povinností umožní zákonný výkon oprávnenia odstraňovať vozidlá z ciest a chodníkov ako to určuje zákon o cestnej premávke.

Areál odtiahnutých vozidiel sa nachádza na Rožňavskej ulici č. 19 vo vjazde do Vozovne Trnávka po pravej strane. DPB zabezpečil jeho prípravu a tiež označenie aj v anglickom jazyku. Pri vyzdvihnutí vozidla je potrebné najprv navštíviť prevádzku Mestskej polície hl. m. Bratislavy a následne prevádzku DPB. Obe sa nachádzajú pri vchode do areálu.

Zdroj: DPB

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech