Beat­Be­at: Čes­ko­slo­ven­ský juke­box tak tro­chu inak

Michal Tomek / 28. februára 2014 / Business

Juke­box 21. sto­ro­čia v podo­be Beat­Be­at. Je to apli­ká­cia (andro­id, ios), kto­rá ti umož­ní zahrať akú­koľ­vek sklad­bu v akom­koľ­vek bare,. Teda aspoň toto je hlav­ný cieľ Beat­Be­a­ťá­kov. V súčas­nos­ti majú pred sebou ešte množ­stvo B2B roko­va­ní. Dúfa­me, že po nich bude nasle­do­vať obrov­ský con­su­mer spre­a­ding tej­to skve­lej apli­ká­cie.

Za BeatBeat stojí Československá zmeska štyroch chalanov, ktorých sme mali možnosť spoznať a strávit s nimi nejakú tú chvíľu- Peter Gerek, Tomáš Hanáček, Jozef Matas a Roman Palkoci spolu tovria perfektný mix predurčený k úspechu.

Podarilo sa im dostať do akcelerátora Hubraum v Krakowe. Síce neboli vybraní a nezískali financovanie, no spravili opäť dobré meno slovenskej startupovej scéne. Koncept aplikácie BeatBeat nie je síce revolučná novinka, no predsa spravili niečo inak. Vložili do aplikácie gamifikačný prvok. To znamená, že ak chcete, aby vaša skladba bola v podniku zahraná, musíte sa prebíjať a virtuálne súperiť s ostatnými používateľmi aplikácie pomocou bodou. Tie máte pridelené alebo si ich môžete tiež dokupovať.

 

BeatBeat ponúka množstvu podnikov možnosť diferenciácie a zapojenie pasívnych návštevníkov do diania. A tým ich aktivizovať. To je cieľ každého súčasného baru - vytvorenie vzťahu, zvýšenie engagmentu a ešte k tomu aj zarobiť. Podniku zostáva väčšinová časť vyzbieraných peňazí za body, na ktorých má BeatBeat vytvorenú monetizáciu. V akom pomere bude prerozdeľovaný revenue stream ešte nie je definitívne jasné. Práve B2B rokovania a samotný trh dajú odpoveď na túto otázku.

Zdroj: beatbeat.fm

Pridať komentár (0)