Boris Vaitovič využil programovanie a kreativitu na pomoc pacientom v košickej nemocnici

  • Výtvarník a novomediálny umelec Boris Vaitovič vymyslel vrámci projektu Creativity for Business, prístroje na mieru vytvorené pre potreby pacientov Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.
nemocnica
  • Výtvarník a novomediálny umelec Boris Vaitovič vymyslel vrámci projektu Creativity for Business, prístroje na mieru vytvorené pre potreby pacientov Oddelenia fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie Univerzitnej nemocnice L. Pasteura v Košiciach.

Borisovi sa podarilo prepojiť vizuálne umenie s rehabilitáciou, ktorá je prispôsobená individuálnym potrebám pacienta. Vynález je určený pre ľudí s pohybovým hendikepom, ktorý bol zapríčinený úrazom alebo ochrorením centrálneho alebo periférneho nervového systému.

„Našou požiadavkou pre autora bolo získať možnosť – program na liečebné ovplyvnenie pohyblivosti končatín, na zvýšenie svalovej sily, znovuzískanie alebo zlepšenie koordinácie pri aktivácii postihnutých končatín, ktoré sa celkovo prejaví aj v zlepšení mobility pacienta,”  uviedla MUDr. Miriam Dziaková, PhD.

Boris Vaitovič najprv vytvoril joystick, na ktorý napojil jednoduchú aplikáciu, ktorá sledovala pohyb. Z toho vyplynuli trvanie, náročnosť hry i jej parametre. Vtedy sa začalo prvýkrát uvažovať aj o možnosti modifikovať aplikáciu podľa postihu pacienta. V procese tvorby sa preto myslelo aj na to, aby terapeut vedel nastaviť reakčnú zónu, ktorá je raz väčšia, raz menšia.

va

zdroj fotografie:facebook.com/boris.vaitovic

„Bol som oslovený ako výtvarník a myslel som si, že sa odo mňa očakáva niečo výtvarné. Ale keď sme tu prišli a videl som to utrpenie ľudí, tak som upustil od myšlienky vyrobiť si tu vlastný projekt. Tiež som mal predstavu, že budem hromadiť dáta, ku ktorým budem vytvárať vizualizáciu, aby som sa k tomu postavil ako k nejakej konceptuálnej práci. Ale potom som to úplne otočil, lebo pacienti sú tí dôležití a ja som len nástrojom pre nich” hovorí o svojej rezidencii PaedDr. Mgr. art. Boris Vaitovič, ArtD.

Výsledkom sú tri mediálne zariadenia a softvér, ktorý zbiera dáta o pokroku pacientov. Tlakový senzor využíva známe obrazy svetových umelcov, ktoré sú rozdelené na menšie diely. Pacienti sa s nimi hrajú, a keď dosiahnu rovnovážny tlak, tak sa kompozícia zoradí do správneho obrazu.

“Význam tejto liečby vidíme nielen v zlepšení funkčného deficitu  pacienta, v zmiernení hendikepu a zlepšení mobility, ale aj v pozitívnej  psychickej stimuláci často depresívne ladených pacientov. Tento “systém” ponúka pacientovi navyše hravosť, a tým je pre neho atraktívnejší, inšpiratívny, a liečba je tak efektívnejšia a nadobúda komplexný rozmer,” doplnila primárka Dziaková na záver.

CIKE prispela nielen na realizáciu projektu, ale darovala UNLP aj kompletné prístrojové vybavenie na zavedenie novodobej formy rehabilitácie do praxe.

„Najlepšie riešenia vznikajú, keď sa spoja zdanlivo nespojiteľné veci. V projekte Creativity for Business hľadáme možnosti pre spoluprácu sektorov ako napríklad doprava, IT, hutníctvo či medicína s kreatívnymi odvetviami. Veríme, že takáto spolupráca dokáže vytvoriť inovatívne riešenia pre firmy a pre kreatívcov prináša nový priestor na realizáciu.

cr

zdroj fotografie:facebook.com/Creative.Industry.Kosice

Úspechom pre nás je okrem výsledkov aj to, že predstavujeme hodnotu kreativity a talentu na konkrétnych aplikáciách a projektoch vo firmách,“ hovorí riaditeľ CIKE Michal Hladký.

„Pri spolupráci s UNLP nás najviac teší využitie digitálnych technológií v spojení s umením pre veľmi konkrétny dôvod – zlepšenie práce lekárov a nový zážitok pre pacientov po rehabilitácii. Boris je veľmi skúsený a zodpovedný umelec a veríme, že pre všetky strany bola takáto spolupráca inšpirujúca a pretaví sa v budúcnosti do ďalších projektov,“ dopĺňa Hladký.

zdroj:cike.sk zdroj titulnej fotografie:facebook.com/boris.vaitovic

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech