Bratia z Liptova ručne vyrábajú unikátne drevené lyže Forest Skis

  • Pod značkou Forest Skis šikovní Slováci vyrábajú lyže s netypickým dreveným dizajnom. Testovali ich v náročných snehových a poveternostných podmienkach Tatier a dnes žnú úspechy aj v zahraničí.
forestcover
  • Pod značkou Forest Skis šikovní Slováci vyrábajú lyže s netypickým dreveným dizajnom. Testovali ich v náročných snehových a poveternostných podmienkach Tatier a dnes žnú úspechy aj v zahraničí.

Viktor a Jakub Devečkovci sú bratia z Liptovského Mikuláša, ktorí sa rozhodli pre biznis s ručne vyrábanými lyžami. Viktora už od mala fascinovalo lyžovanie, svoj koníček však posunul o úroveň vyššie, keď sa pustil do samotného vývoja lyží.Svoj sen začal meniť na realitu štúdiom mechanických zákonitosti a konštrukčných vlastností lyží, závislých predovšetkým na ich tvare. Na trhu sa len ťažko hľadali lyže, ktoré by spĺňali všetky jeho kritériá. Uvidel teda príležitosť vyrobiť si jedinečný pár lyží, ktorý bude unikátny a nesklame ho.

zdroj fotografie:facebook.com/forestskis.slovakia

Po vytvorení prvých prototypov v lokálnej dielni museli začať hľadať nové možnosti výroby. Do tohto projektu vložili veľa práce a úsilia. Neskôr sa rozhodli, že sa do toho pustia naplno a budú pokračovať v ich snažení na profesionálnej úrovni. Po hľadaní a rozhodovaní našli partnera vo firme LTB-snowboards s vyše 25-ročnými skúsenosťami s vývojom a výrobou snowboardov a lyží. Bola to pritom jediná firma ochotná zrealizovať ich náročné a komplikované výrobné postupy. Ich vývoj sa tým pádom mohol rozbehnúť naplno v rámci ich možností a zdrojov, ale so zárukami vysokej kvality materiálov, precíznej práce a profesionálnej komunikácie. Toto bratia Devečkovci považujú za esenciu pre vytvorenie kvalitného produktu.

zdroj fotografie:facebook.com/forestskis.slovakia

Výrobe finálnej podoby Forest Skis pred­chá­dzali roky vývoja, štú­dia mate­riá­lov, tva­rov lyží a tes­to­va­nia rôz­nych mož­ností. Viktor lyže vníma ako vec, ktorá musí pod človekom žiť. Musí ho v kaž­dom momente tešiť a musí cítiť, ako pod ním pra­cujú. Forest skis jednoducho dovo­ľujú ľuďom obja­vo­vať nové hra­nice, hori­zonty a zážitky.

zdroj fotografie:facebook.com/forestskis.slovakia

Tieto slovenské lyže majú širokú špicu a dôsledne navr­hnutý roc­ker, vďaka kto­rým budeš mať pocit, že sa po snehu naozaj pla­víš. Vybrať si môžeš z 3 typov pätiek. Las­to­vička navr­hnutá tak, že ti pomôže pri jazde v úzkych pries­to­roch alebo lesoch, hravá twin-tipová pätka posky­tu­júca väč­šiu sta­bi­litu pri sko­koch, ti dovolí jaz­diť aj na switch a fin-plutva, ktorá kom­bi­nuje vlast­nosti oboch pred­chá­dza­jú­cich pätiek.

zdroj fotografie:facebook.com/forestskis.slovakia

Na kon­štruk­ciu pou­ží­vajú jase­ňovo-osi­kové dre­vené jadro kom­bi­no­vané s kar­bó­no­vými, skle­ne­nými a kev­lar ara­mid vlák­nami a dyne­e­mou. Inšpi­ro­vali sa tech­no­ló­giami, pou­ží­va­nými v letec­kom prie­mysle. To všetko dopĺňajú naj­tvr­d­šie 48 rock­well hrany, gra­fi­tová race­ová sklz­nica a dre­vený tops­heet. Ponú­kajú aj úpravy povr­chov, dizajnu či tvrdo­sti lyží.

zdroj fotografie:facebook.com/forestskis.slovakia

Lyžiarska sezóna je v tomto období v plnom prúde. Ak máš chuť podporiť kvalitný slovenský produkt objednať si ich môžeš  aj TU. Ceny sa pohybujú od 800 do 1250 eur ,  v tomto prípade však neplatíš len za výrobok, ale aj za hodiny vývoja, ručnú prácu a kvalitné drevo. Pri rozhodovaní, či sa do takejto investície chceš naozaj pustiť ti môžu pomôcť aj testovacie jazdy, ktoré sa konajú v lyžiarskych strediskách po celom Slovensku. Stačí sledovať ich facebook stránku.

zdroj:freeskier.sk zdroj titulnej fotografie:facebook.com/forestskis.slovakia

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK

Fontech