cc
J&T Real Estate
ccc
J&T Real Estate

Bratislava dostane nový most cez Dunaj, no nebude pre autá. Takto by mohol vyzerať

  • Je odhalené, ako by podľa študentov architektúry a stavebného inžinierstva mohol vyzerať promenádny most, ktorý určite poteší mnohých Bratislavčanov
  • Svetlo sveta aktuálne uzreli tri ocenené návrhy študentskej súťaže, ktoré najviac oslovili odbornú porotu
  • Je odhalené, ako by podľa študentov architektúry a stavebného inžinierstva mohol vyzerať promenádny most, ktorý určite poteší mnohých Bratislavčanov
  • Svetlo sveta aktuálne uzreli tri ocenené návrhy študentskej súťaže, ktoré najviac oslovili odbornú porotu

Obnovená dunajská pláž, nové parky, námestia a mestský bulvár majú prilákať Bratislavčanov a návštevníkov mesta, ktorí sa sem ľahko dostanú električkou, na bicykli i peši. A to aj vďaka plánovanému promenádnemu mostu, ktorý spojí centrálne námestie štvrte s Námestím M. R. Štefánika v Eurovea City.

Nové Lido umožní, aby sa Dunaj stal prirodzenou súčasťou novej časti centra mesta rozloženej na oba brehy. Developer Eurovea City a Nové Lido, spoločnosť J&T Real Estate, navrhuje vybudovať promenádny most, ktorý bude spájať nové časti centra mesta. Ten by sa mal stať atraktívnym verejným priestorom s vyhliadkou na mesto priamo z Dunaja.

„Dunaj je najdôležitejší z určujúcich atribútov územia Nového Lida. Som rád, že vzťah Bratislavčanov k nábrežiu sa zmenil. Nájdeme tu pulzujúci život, o ktorom pred pár rokmi nikto ani nechyroval,“ vysvetľuje v oficiálnom stanovisku Silvio Kičina, projektový manažér Nového Lida.

Cieľom je nadviazať na fenomén starého Lida, teda obľúbený oddych pri vode v zeleni a túto atmosféru preniesť do celého projektu. 

Toto na Dunaji chýbalo

S týmto prepojením, ktoré urobí z Bratislavy naozajstnú metropolu na Dunaji, súvisí aj infraštruktúra. Tá je prispôsobená tomu, aby si rieku mohli ľudia užívať. Nové Lido spojí oba brehy Dunaja pozdĺžne. Pre ľudí tak vzniknú nové príležitosti na aktívne trávenie voľného času aj oddych, a priečne prepojenie cez rieku doplní promenádny most.

zdroj: J&T Real Estate /Návrh č. 29 – Michal Križo, Fakulta architektúry a dizajnu STU

„Navrhujeme, aby išlo o promenádny most, z ktorého budú mať ľudia panoramatický výhľad na obe strany Bratislavy. Existujúce mosty ponúkajú nerušený výhľad buď na jednu alebo na druhú stranu mesta, chodci si musia vopred vybrať. Lávka by mala byť bezbariérová a jednoduchá, mala by pozdvihovať priestor a umožňovať výhľad na symboly mesta a Slovenska,“ opisuje Silvio Kičina.

Rôzne pohľady na to, ako by prepojenie nábreží mohlo vyzerať a fungovať, ukázala súťaž pre študentov architektúry, dizajnu a stavebného inžinierstva. Súťažné návrhy odrážali inšpirácie zo sveta, ale museli sa popasovať s náročnou úlohou preklenúť peším mostom mohutný Dunaj.

Prvý peší most

Myšlienka vybudovať v Bratislave prvý peší most nadväzuje na plánované rozšírenie centra mesta aj na pravý breh Dunaja. Promenádny most má fyzicky zavŕšiť prepojenie nových častí centra a zároveň sa stať samostatne fungujúcim verejným priestorom. 

V marci sa všetkých 57 prihlásených študentov zúčastnilo na online workshope vedenom projektovým tímom Nového Lida. Napokon prišlo 18 súťažných návrhov, ktoré následne hodnotila 15-členná odborná porota.

Porota sa rozhodla udeliť tri rovnocenné ocenenia na základe celkového zhodnotenia návrhu.  „V súťaži sa objavili dva druhy prístupov: veľmi reálny, so zodpovedným statickým riešením a snahou o komplexný architektonicko – inžiniersky návrh a výrazné koncepčné návrhy súvisiace s otázkami, ktoré neboli priamo v zadaní – umiestnenia a typu premostenia ako propeler, neviditeľný most, tunel alebo ostrovy,“ píše sa v hodnotení poroty, ktorá uprednostnila reálne návrhy s komplexným technickým riešením.

Ocenené návrhy a ich hodnotenie:

Návrh č. 7 – Karmen Kovačičová, Martin Ščigulinský, Stavebná fakulta STU

Visutý most s oceľovou mostovkou a betónovými pylónmi podľa odborníkov predstavuje staticky klasické riešenie tohto typu nosnej konštrukcie. Most je pritom riešený symetricky v rámci jeho celej dĺžky.

zdroj: J&T Real Estate /Návrh č. 7. Zdroj: J&T Real Estate / Karmen Kovačičová, Martin Ščigulinský, Stavebná fakulta STU

„Návrh kvalitne komunikuje s architektúrou budov na strane Eurovey a potenciálne aj na strane Nového Lida, rešpektuje a dotvára priestor pred sochou M. R. Štefánika a leva, ktoré pylón opticky rámuje,“ objasňuje porota.

zdroj: J&T Real Estate /Návrh č. 7. Karmen Kovačičová, Martin Ščigulinský, Stavebná fakulta STU

Návrh č. 22 – Matouš Pluhař, Ondřej Pecháček, Fakulta architektury, ČVUT Praha

zdroj: J&T Real Estate / Návrh č. 22 – Matouš Pluhař, Ondřej Pecháček, Fakulta architektury, ČVUT Praha

Betónová lávka je v tomto prípade riešená ako spojitý štvorkomorový nosník premenlivého prierezu s využitím overenej technológie letmej betonáže. Návrh výborne reaguje na fakt, že pešia lávka v tejto polohe vybočuje zo súčasného rytmu bratislavských mostov. Na blízkosť Mosta Apollo a Starého mosta reaguje  jednoduchosťou a precíznosťou a veľmi dobre tak zapadá do nábrežnej siluety.

zdroj: J&T Real Estate / Návrh č. 22 – Matouš Pluhař, Ondřej Pecháček, Fakulta architektury, ČVUT Praha

Návrh č. 29 – Michal Križo, Fakulta architektúry a dizajnu STU

Tento kvalitný návrh pôsobí podľa poroty zaujímavo vďaka výraznej ale nie mohutnej oceľovej hlavnej časti nosnej konštrukcie. Zároveň podporuje využitie mosta ako pobytovej oddychovej zóny.

zdroj: J&T Real Estate /Návrh č. 29 – Michal Križo, Fakulta architektúry a dizajnu STU

„Prináša vyvážené realizovateľné riešenie a rešpektuje priestorové pomery okolia sochy M. R. Štefánika na námestí v Eurovei. Subtílna priehradová konštrukcia vhodne dopĺňa siluetu bratislavských mostov.“

Študentskú súťaž vyhlásila spoločnosť JTRE, developer Eurovea City a Nového Lida, v spolupráci so Stavebnou fakultou a Fakultou architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a Katedrou architektonickej tvorby Vysokej školy výtvarných umení v Bratislave.

Zúčastnené školy súhlasili s tým, aby sa zapojili aj študenti z Technickej univerzity v Košiciach a Českého vysokého učení technického v Prahe, ktorí o súťaž prejavili záujem na základe zverejnených informácií v médiách.

Napriek tomu, že pandémia obmedzila vzdelávací proces na univerzitách, študenti odovzdali viacero podnetných a originálnych návrhov. Súťaž ukázala opodstatnenosť vybudovania promenádneho mosta na Dunaji a je dobrým príspevkom do diskusie o jeho možnej polohe a podobe,“ hodnotí Pavel Pelikán, výkonný riaditeľ JTRE.

Zdroje: STU, J&T Real Estate, novelido.sk
'

Najnovšie