Bratislava je mesto prepchaté billboardami. Takto úžasne by vyzerala, ak by sa odstránili reklamy

  • Bratislava je zaplavená vizuálnym smogom
  • Nešťastnej situácii nepomáha legislatíva ani fakt, že niektoré reklamné miesta sú kúpené spred 10 rokov a iné zas nemajú ani zmluvu
  • Mesto sa snaží pomôcť iniciatívou #bezreklamy
kamenné námestie, vizuálny smog, billboardy
SIU/Petra Stanová
  • Bratislava je zaplavená vizuálnym smogom
  • Nešťastnej situácii nepomáha legislatíva ani fakt, že niektoré reklamné miesta sú kúpené spred 10 rokov a iné zas nemajú ani zmluvu
  • Mesto sa snaží pomôcť iniciatívou #bezreklamy

Vizuálny smog. Tento druh smogu chápeme ako presycovanie verejných priestorov reklamou. Bratislava na túto diagnózu trpí viac ako dosť a vzhľad našich námestí či kľúčových dopravných tepien je toho dôkazom.

Nadmerné množstvo billboardov, neregulovaná reklama a rôzne typy vizuálneho znečistenia sú v súčasnosti bežným javom nielen u nás, ale aj v celej strednej Európe. Práve touto problematikou sa v posledných dňoch zaoberá Metropolitný ústav Bratislavy a snaží sa kritickú situáciu v hlavnom meste riešiť.

Kým súčasná situácia môže vyhovovať reklamným agentúram a rôznym súkromným záujmom, jej vplyv má zásadný škodlivý efekt na identitu mestských priestorov, ako aj na zdravie obyvateľov mesta. Odstraňovanie vizuálneho smogu však tiež nie je jednoduchá úloha. 

Reklama je natoľko všadeprítomná v našich životoch, že ju vnímame ako bežnú súčasť každodennej reality. Ale ako by vyzeral náš deň, ak by vo verejnom priestore zmizla? Mesto v spolupráci s reklamnou agentúrou PS:Digital vymyslelo filter, ktorý z troch lokalít odstráni všetku reklamu.

Všetky lokality bez reklám si môžeš bez reklamy pozrieť na tomto linku.

Kamenné námestie spolu s Námestím SNP vytvára jedno z najdôležitejších verejných priestranstiev na Slovensku. Človek. Ktorý tadiaľ prechádza, nedokáže vnímať námestie inak ako veľkú reklamnú plochu.

Bajkalská ulica patrí medzi ulice, ktoré sú najviac zahltené reklamou v našom meste. Pre vodiča je reklama rozptyľujúcim prvkom. Nevenuje toľko pozornosti ceste pred sebou, ale číta si nápisy naokolo.

Slovenský Rozhlas, Národná kultúrna pamiatka známa ako obrátená pyramída a sídlo rozhlasu. V Bratislave je veľa príkladov ako vizuálny smog zabraňuje výhľad na niečo oveľa hodnotnejšie,“ píše Metropolitný ústav v najnovšom poste na Facebooku.

Kamenné námestie bez reklám

Hoci Kamenné námestie je komplikovaným priestorom v Bratislave a častým predmetom sporov, je tiež ukážkou postupnej transformácie vďaka snahám o jeho spriehľadnenie a zvýšenie komfortu predtým, ako táto oblasť podstúpi zásadnú premenu po realizácii súťaže Živé námestie.

Kamenné námestie je pritom špecificky zaťažené komplexnými vlastníckymi vzťahmi, ktoré sú ukážkou problematiky odstraňovania a regulácie reklamy v Bratislave. Táto situácia je symptómom nedostatočnej regulačnej schopnosti mesta, ktorá sa preukazuje od deväťdesiatych rokov,“ píše ďalej v správe MIB.

kamenné námestie, vizuálny smog, billboardy
zdroj: MIB
kamenné námestie, vizuálny smog, billboardy
zdroj: MIB

Problém spočíva u tých, ktorí si reklamu kúpili

Bratislava je v súčasnosti doslova zaplavená billboardami, od menších reklamných zariadení až po veľké megaboardy.

Primárnym nástrojom pre ich reguláciu je územný plán, ktorého zmena dokáže do istej miery regulovať výskyt vizuálneho smogu. Pre reguláciu iných reklamných zariadení je potrebná napríklad zmena stavebného zákona na úrovni štátu, či zavedenie dane z vonkajšej reklamy. Mesto sa pritom v súčasnosti zaoberá ako zmenou spomínaného územného plánu za účelom tvrdej regulácie, tak aj spoluprácou s Ministerstvom financií na presadení vhodne nastavenej dane pre subjekty umiestňujúce reklamu v meste,“ informuje ďalej MIB.

Hlavné mesto za posledné dva roky neuzavrelo ani nepredĺžilo žiadnu zmluvu so spoločnosťami, ktoré umiestňujú reklamné stavby. V čom spočíva teda ďalší problém? Stavby, ktoré sa v súčasnosti nachádzajú na pozemkoch mesta sú teda častokrát bez zmluvy, pričom niektoré boli uzatvorené pred 10 a viac rokmi. Svojpomocné odstraňovanie reklamných stavieb je pritom pre samosprávu právne rizikové.

miletička, vizuálny smog, billboardy
zdroj: MIB

Povolenie na odstránenie reklamy vydáva až súd, prípadne stavebný úrad, pričom podobný proces v súčasnosti platí aj pri odstraňovaní nelegálne umiestnenej reklamnej stavby.

Kapacita mesta pri odstraňovaní reklamy je preto značne legislatívne oklieštená. Toto sa špecificky preukazuje aj pri snahe o odstránenie reklamných plôch umiestnených na fasádach budov v súkromnom vlastníctve, kde mesto aktívne hľadá spôsoby ako dosiahnuť reguláciu reklamy, keďže v súčasnosti chýbajú nástroje umožňujúce takýto postup,“ dodáva MIB.

České národné billboardy

Možno si pamätáš na situáciu spred troch rokov, kedy Česi veľmi prefíkaným spôsobom zamedzili likvidácii billboardov pri cestách.

Tento počin nie je prejavom vlastenectva našich susedov, ale ide o akt Svazu provozovatelů venkovní reklamy (SPVR), ktorý chce touto cestou upozorniť na údajnú neoprávnenosť zákonnej úpravy. Billboardy, respektíve reklamné nosiče totiž od 1. septembra nebudú môcť byť umiestňované vo vzdialenosti 250 metrov od vozovky.

Billboardy so štátnou vlajkou Českej republiky na D1 patrili spoločnosti Czech Outdoor, ktorá je súčasťou skupiny Big Media. Bol to šikovný marketingový ťah a Petr Vomáčka z Ústředního automotoklubu sa pre portál Novinky.cz vyjadril nasledovne:

„Záměr je jednoduchý, z legislativy se nesmí odstraňovat česká vlajka, protože to je státní symbol. Jestli to vyjde, nebo nevyjde, je věc druhá. V legislativě není popsáno, jak soukromý subjekt může, nebo nemůže nakládat se státním symbolem.“   

Zdroj: MIB

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK