Bratislavské divadlo Aréna bude ako zo slovenskej rozprávky. Budovu z 19. storočia obnovia za 6 miliónov eur

  • Predpokladá sa, že obnova bude stáť 5,9 milióna eur a mala by sa začať v roku 2021
  • Trvať by mala dva roky
Divadlo Aréna
Bratislavský samosprávny kraj
  • Predpokladá sa, že obnova bude stáť 5,9 milióna eur a mala by sa začať v roku 2021
  • Trvať by mala dva roky

Divadlo Aréna v Bratislave zrekonštruujú. Bratislavský samosprávny kraj, ktorý je zriaďovateľom divadla, už má právoplatné stavebné povolenie a začal s hľadaním dodávateľa prác. S obnovou za predpokladaných 5,9 milióna eur by sa malo začať v roku 2021 a trvať by mala dva roky.

zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Budova z 19. storočia v novom šate

Divadlo ARÉNA sídli v historickej budove z roku 1898 na petržalskom nábreží Dunaja. Objekt budovy je národnou kultúrnou pamiatkou a je situovaný na mieste, kde v minulosti stál jeden z najstarších divadelných stánkov v Bratislave – amfiteáter s rovnakým názvom z roku 1828.

Objekt divadla bol v polovici 90. rokov minulého storočia rekonštruovaný bez vybudovania potrebného technického a prevádzkového zázemia, čo negatívne ovplyvňuje prevádzkový chod, no najmä ďalší rozvoj divadla. Z uvedeného dôvodu je plánovaná rekonštrukcia a modernizácia divadelných priestorov.

Predmetom rekonštrukcie bude modernizácia javiska a javiskovej techniky, vybudovanie povraziska, modernizácia hľadiska a vybudovanie prevádzkového zázemia. V priebehu uplynulého roka boli zapracované pripomienky a skompletizovaná projektová dokumentácia, podaná žiadosť na vydanie stavebného povolenia a pripravuje sa proces vypísania verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác.

Divadlo Arena
zdroj: TASR

„Teším sa, že sa nám po rôznych ťažkostiach podarilo proces rekonštrukcie spustiť. Posledná zásadnejšia obnova budovy bola zhruba pred 30 rokmi, avšak v tom čase nezohľadňovala potreby moderného divadla súčasnej doby,“ povedal predseda BSK Juraj Droba.

Riaditeľka Úradu BSK Patrícia Mešťan priblížila, že od začiatku roka 2021 začnú s komplexnou obnovou divadla. Celý proces rekonštrukcie sa spustí búracími prácami strechy a úpravou novej konštrukcie strechy.

zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

„Práce budú pokračovať vo vnútri objektu. Súčasťou bude aj vybudovanie nových inžinierskych sietí. Projekt počíta aj s parkovou úpravou, obnovou komunikácií a spevnených plôch. BSK už začal s prípravou verejného obstarávania na dodávateľa rekonštrukcie,“ spresnila.

Kraj odhaduje predpokladané náklady na komplexnú obnovu budovy a jej okolia na 5,9 milióna eur. „Z toho štyri milióny nám poskytla dotácia z ministerstva financií. Ostatné výdavky idú z rozpočtu BSK,“ poznamenala Mešťan.

zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

Divadlo dostane náhradné priestory

Riaditeľ Divadla Aréna Juraj Kukura upozornil, že ide o najstaršie historicky fungujúce divadlo na Slovensku. „Je to národná kultúrna pamiatka prvej triedy, kde dokonca začínal svoju kariéru jeden z najslávnejších nemecky hovoriacich hercov Max Reinhardt,“ povedal. Divadlo Aréna podľa jeho slov šíri kultúru, vzdelanie a umenie v národe.

„My tu nie sme na to, aby sme robili komerciu, ale aby sme šírili umenie,“ podotkol. Teší ho, že BSK hľadá náhradné priestory, kde by mohlo divadlo počas dvojročnej rekonštrukcie svojho domovského sídla fungovať.

zdroj: Bratislavský samosprávny kraj

zdroj: Bratislavský samosprávny kraj
Zdroje: TASR, Bratislavský samosprávny kraj

Najnovšie video

Fontech

ĎALŠIE ČLÁNKY Z FONTECH.SK