Bude Siri už aj v slo­ven­či­ne?

Martin Kráľ / 13. januára 2015 / Business

Siri zatiaľ roz­umie len devia­tym jazy­kom: anglič­ti­ne, nemči­ne, fran­cúz­šti­ne, talian­či­ne, špa­niel­či­ne, kórej­či­ne, japon­či­ne, kan­tón­či­ne a man­da­rín­skej čín­šti­ne. V kóde iOS 8.1.2, kon­krét­ne súbo­re Localizable.strings, sú ale k vide­niu zázna­my týka­jú­ce sa hla­so­vej asis­tent­ky tiež v slo­ven­či­ne, češ­ti­ne a poľš­ti­ne.

Apple už rozumie slovenčine. Súčasťou jeho nových systémov je klávesnica s funkciou hlasového diktovania. Teraz už "len" zostáva rozpoznaný text interpretovať do príkazov a naučiť Siri tiež hovoriť. Vzhľadom k reťazcom v kóde to vyzerá, že by sme sa supportu mohli dočkať v budúcej verzii iOS. Zrejme až v tej hlavnej deviatke, ktorá príde na jeseň spoločne s novým iPhonon a iPadom.

 

V prvom štvrťroku však vyjde finálne iOS 8.2 s podporou smart hodiniek Watch, ktoré sa na hlasové ovládanie tiež budú docela spoliehať. Buďme ale realisti, menšie jazyky ako slovenčina nie sú pre Apple prioritou.

 

Zdroj: theverge.com

Pridať komentár (0)