Byty v Bratislave zlacneli: Experti zaznamenali dlho očakávaný pokles cien týchto nehnuteľností

  • Ceny bratislavských bytov ponúkaných na sekundárnom trhu v poslednom štvrťroku 2022 klesli
  • Na medzi kvartálnej úrovni badať mierne zníženie cien o 2,8 %
bratislava, budovy, byty
TASR/Michal Svítok
  • Ceny bratislavských bytov ponúkaných na sekundárnom trhu v poslednom štvrťroku 2022 klesli
  • Na medzi kvartálnej úrovni badať mierne zníženie cien o 2,8 %

Podľa analytikov Bencont Investments priemerná cena bytov ponúkaných na sekundárnom trhu v Bratislave sa v štvrtom štvrťroku dostala na 3 768 €/m². Oproti 4. štvrťroku 2021 to predstavuje nárast o 14,64 %.

Na medzi kvartálnej úrovni sledujeme mierne zníženie cien o 2,8 %. Aj sekundárny trh tak sprevádza rovnaké ochladenie dopytu ako v prípade novostavieb, kde sa priemerná cena už posledného pol roka drží na úrovni okolo 4 900 €/m².

Z hľadiska stavu bytov ponúkaných na sekundárnom trhu sa v porovnaní s 3. štvrťrokom 2022 najvýraznejšie znížili ceny čiastočne zrekonštruovaných bytov (-4,29 %), ceny bytov v pôvodnom stave (-3,72 %) a ceny kompletne zrekonštruovaných bytov o 3,19 %. Ceny novostavieb ponúkaných na sekundárnom trhu sa znížili o 2,06 % na 4 118 €/m². Oproti kompletne zrekonštruovaným bytom sú novostavby ponúkané na sekundárnom trhu drahšie približne o 7,3 %.

zdroj: V tabuľke môžeš vidieť špecifiká ponuky bytov na sekundárnom trhu v Bratislave za 4. kvartál 2022.

Priemerná absolútna cena sa oproti predchádzajúcemu štvrťroku znížila o 0,84 % na aktuálnych 243 589 €. Medziročne ide o nárast vo výške 14,2 %. Dôvodom miernejšieho zníženia absolútnej ceny je rast priemernej úžitkovej plochy ponúkaných bytov. Priemerný starší byt mal v poslednom štvrťroku 2022 65,70 m². V porovnaní s tretím štvrťrokom sa úžitková plocha zvýšila o 1,36 %.

Vývoj priemernej rozlohy sa tak v poslednom štvrťroku odklonil od trendu znižujúcej sa priemernej rozlohy, ktorý je badať aj na trhu s novostavbami. Posledné dva roky totiž priemerná rozloha nehnuteľností ponúkaných z druhej ruky klesala.

Posledný štvrťrok však išlo primárne o zmenu v štruktúre ponuky. Zatiaľ čo podiel dvoj a trojizbových bytov zostal viac-menej nezmenený, zvýšil sa podiel štvorizbových bytov a to najmä na úkor jednoizbových bytov.

Dôvodom môže byť pokračujúci výpredaj menších bytov s nižšou absolútnou cenou, ktoré sú lacnejšou alternatívou k drahším novostavbám a zároveň sú o niečo dostupnejšie vzhľadom na existujúce obmedzenia úverovania pri rastúcich úrokových sadzbách.

Národná banka Slovenska obmedzuje maximálnu výšku poskytnutého úveru na 8-násobok čistého ročného príjmu žiadateľa, pričom musí mať nasporených aspoň 20 % z hodnoty nehnuteľnosti a celková splátka úveru nesmie presiahnuť 60 % disponibilného príjmu po odpočítaní životného minima.

Vývoj cien nájomného

Priemerná jednotková cena nájmu v Bratislave vrátene energií dosiahla na konci štvrtého štvrťroku 2022 po 8,26 % medziročnom raste výšku 13,54 €/m². Po náraste ceny nájmu počas prvých deviatich mesiacov roka 2022 sa cena nájmu v poslednom štvrťroku skorigovala oproti tretiemu štvrťroku o 1 % nadol.

Priemerné nájomné sa ku koncu roka dostalo na 789,28 € vrátane energií. Priemerná plocha bytu ponúkaného na prenájom sa znížila na 61,3 m². 1-izbové byty sa ku koncu roka prenajímali za 536 €, 2-izbové byty za 714 € a 3-izbové byty za 937 € vrátane energií.

1A8B1566-0CDE-4DE4-8E32-3985A675C036_4_5005_c
zdroj: V tabuľke môžeš vidieť priemerné ceny prenájmu v Bratislave vrátane energií za 4. kvartál 2022.

Rudolf Bruchánik, hlavný analytik Bencont Investments: „V roku 2023 očakávame aj naďalej oslabený dopyt najmä z dôvodu zvýšených úrokových sadzieb, ktoré spolu s kritériami NBS obmedzujúcimi úverovanie zhoršujú dostupnosť bývania. Vysoké úrokové sadzby a očakávania pretrvávajúcej vyššej inflácie budú prispievať k prehodnoteniu rozhodnutí záujemcov kúpiť si vlastnú nehnuteľnosť.“

„Časť záujemcov môže odložiť svoje rozhodnutie, kým sa im nezlepšia finančné podmienky pre kúpu – rast mzdy či dosporenie potrebných 20 % kúpnej ceny nehnuteľnosti. Časť záujemcov, ktorá nevyhnutne potrebuje nové bývanie, sa na isté obdobie viac či menej dobrovoľne preorientuje na trh nájomných bytov.“

Spomenuté faktory budú podľa expertov vytvárať tlak na rast nájomného z dôvodu vyšších zálohových platieb za energie, ale aj na samotné nájomné z dôvodu vyššieho záujmu. Majitelia prenajímaných nehnuteľností, ktorým skončila fixácia, resp. majitelia, ktorí kupovali byt určený na prenájom za posledného pol roka, sa môžu snažiť preniesť na nájomcov aj zvýšené úrokové náklady plynúce z hypotéky.

„Výsledný vývoj ceny na sekundárnom trhu však bude v najbližšom období okrem dopytu závisieť aj od ponuky a jej štruktúry. Do ponuky sa môžu postupne dostávať investičné byty v novostavbách, kde si majitelia vyhodnotili, že aktuálne nájomné im nepokryje náklady spojené so splátkou hypotéky. Napriek tomu v najbližšom období ale neočakávame výrazný rast ponuky, ktorý by mohol ovplyvniť cenu a to z viacerých dôvodov,“ hovorí R. Bruchánik.

Vysvetľuje, že veľa predávajúcich môže pri pohľade na dnešnú situáciu odložiť predaj bytu a čakať na vhodnejšiu príležitosť. Nové úrokové sadzby bezpochyby ovplyvňujú nových potenciálnych kupujúcich, ale zvýšenie sadzieb na už existujúcich hypotékach sa rozloží v čase na niekoľko rokov podľa toho, ako budú končiť dohodnuté fixácie.

Plánuješ v najbližšom období kúpu nehnuteľnosti?

„Všeobecná makroekonomická situácia a najmä nízka nezamestnanosť a rastúce nominálne mzdy neindikujú zhoršenie, ktoré by viedlo k nutnosti ľudí predávať byty. Objem zlyhaných úverov na nehnuteľnosti je naďalej veľmi nízky, čo by spolu s vysokou kapitálovou primeranosťou bánk nemalo prispievať k zvýšenej realizácii záložných práv.“

„Oslabený dopyt bude najväčším faktorom prispievajúcim k zníženiu cien nehnuteľností na sekundárnom trhu. V blízkej dobe preto očakávame, že ceny týchto nehnuteľností ešte môžu klesnúť až o 5 %. Neočakávame však dlhodobý klesajúci trend a v druhej polovici roka 2023 predpokladáme zastabilizovanie situácie,“ dodal expert.

Zdroj: Bencont Investments

Najnovšie videá

Teraz najčítanejšie

Aktuálne čítajú

Trendové videá